Legislatie Arhive

Legislatie

19 aprilie 2019
avocati bucuresti online

Codul Civil: Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri

Codul Civil: Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri   Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale Art. 1.375. – Proprietarul unui animal sau cel […]
24 aprilie 2019
avocat bucuresti

Codul de procedură civilă – Duplicatele și copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură privată

Codul de procedură civilă – Duplicatele și copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură privată   Regimul duplicatelor Art. 285. – Duplicatele de pe înscrisurile […]
24 aprilie 2019
avocat

Codul de procedură civilă – Căile de atac  

Codul de procedură civilă – Căile de atac     Dispoziții generale   Enumerare Art. 456. – Calea ordinară de atac este apelul, iar căile extraordinare […]
19 aprilie 2019
Avocat Online

Codul Civil: Acțiunea în stabilirea filiației față de mamă

Codul Civil: Acțiunea în stabilirea filiației față de mamă   Acțiunea în stabilirea maternității Art. 422. – În cazul în care, din orice motiv, dovada filiației […]
19 aprilie 2019
avocati bucuresti online

Codul Civil: Executarea silită a obligațiilor

Codul Civil: Executarea silită a obligațiilor   SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale   Drepturile creditorului Art. 1.516. – (1) Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și […]
19 aprilie 2019
avocat bucuresti online

Codul Civil: Dovada plății

Codul Civil: Dovada plății   Mijloace de dovadă Art. 1.499. – Dacă prin lege nu se prevede altfel, dovada plății se face cu orice mijloc de […]
19 aprilie 2019
cabinet de avocat

Codul Civil: Reprezentarea succesorală

Codul Civil: Reprezentarea succesorală   Noțiune Art. 965. – Prin reprezentare succesorală, un moștenitor legal de un grad mai îndepărtat, numit reprezentant, urcă, în virtutea legii, […]
19 aprilie 2019
cabinet de avocat

Codul Civil: Cauza

Codul Civil: Cauza   Noțiune Art. 1.235. – Cauza este motivul care determină fiecare parte să încheie contractul.   Condiții Art. 1.236. – (1) Cauza trebuie […]
19 aprilie 2019
avocatura bucuresti

Codul Civil: Preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul

Codul Civil: Preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul   Acordul creditorului Art. 1.605. – Preluarea datoriei convenită cu debitorul își va produce efectele numai dacă […]
19 aprilie 2019
avocati bucuresti

Codul Civil: Încetarea tutelei

Codul Civil: Încetarea tutelei   Cazurile de încetare Art. 156. – (1) Tutela încetează în cazul în care nu se mai menține situația care a dus […]
19 aprilie 2019
avocat bucuresti online

Codul Civil: Împlinirea prescripției

Codul Civil: Împlinirea prescripției   Calculul prescripției Art. 2.544. – Cursul prescripției se calculează potrivit regulilor stabilite în titlul III din prezenta carte, luându-se în considerare, […]
19 aprilie 2019
avocat

Codul Civil: Obligațiile locatarului

Codul Civil: Obligațiile locatarului   Obligațiile principale Art. 1.796. – Locatarul are următoarele obligații principale: a) să ia în primire bunul dat în locațiune; b) să […]
19 aprilie 2019
avocat bucuresti online

Codul Civil: Drepturile și obligațiile părților

Codul Civil: Drepturile și obligațiile părților   Dreptul de inspecție Art. 2.394. – Creditorul ipotecar are dreptul să inspecteze bunul ipotecat. El este însă dator să […]
19 aprilie 2019
avocat bucuresti on line

Codul Civil: Răspunderea civilă

Codul Civil: Răspunderea civilă   SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale   Răspunderea delictuală Art. 1.349. – Legislație conexă. (1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de […]
24 aprilie 2019
onorariu avocat

Codul de procedură civilă – Procedura ofertei de plată și consemnațiunii

Codul de procedură civilă – Procedura ofertei de plată și consemnațiunii   Domeniu de aplicare Art. 1.006. – Când creditorul refuză să primească plata de la […]
20 aprilie 2019
avocat pret

Codul Penal – Amenda

Codul Penal – Amenda   Stabilirea amenzii Art. 61. – . (1) Amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească […]
19 aprilie 2019
avocati bucuresti

Codul Civil: Vinovăția debitorului

Codul Civil: Vinovăția debitorului   Vinovăția debitorului Art. 1.547. – Debitorul este ținut să repare prejudiciul cauzat cu intenție sau din culpă.   Prezumția de culpă […]
19 aprilie 2019
cabinet de avocat

Codul Civil: Condițiile de fond ale adopției

Codul Civil: Condițiile de fond ale adopției   §1. Persoanele care pot fi adoptate   Vârsta adoptatului Art. 455. – (1) Copilul poate fi adoptat până […]
19 aprilie 2019
avocat bucuresti on line

Codul Civil: Formalitățile pentru încheierea căsătoriei

Codul Civil: Formalitățile pentru încheierea căsătoriei   Comunicarea stării de sănătate Art. 278. – Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soți nu declară că și-au comunicat […]
19 aprilie 2019
avocat bucuresti on line

Codul Civil: Limite convenționale ale dreptului de proprietate privată

Codul Civil: Limite convenționale ale dreptului de proprietate privată   Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridice Art. 626. – Proprietarul poate să consimtă la limitarea […]
19 aprilie 2019
avocat bucuresti

Codul Civil: Pactul de opțiune privind contractul de vânzare și promisiunea de vânzare

Codul Civil: Pactul de opțiune privind contractul de vânzare și promisiunea de vânzare   Pactul de opțiune privind contractul de vânzare Art. 1.668. – (1) În […]
19 aprilie 2019
avocat

Codul Civil: Răspunderea pentru fapta proprie

Codul Civil: Răspunderea pentru fapta proprie   Condițiile răspunderii Art. 1.357. – (1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este […]
19 aprilie 2019
consultanta juridica avocat

Codul Civil: Garanția pentru buna funcționare

Codul Civil: Garanția pentru buna funcționare   Condițiile garanției pentru buna funcționare Art. 1.716. – (1) În afară de garanția contra viciilor ascunse, vânzătorul care a […]
19 aprilie 2019
consultanta juridica avocat

Codul Civil: Contractul de transport de persoane și bagaje

Codul Civil: Contractul de transport de persoane și bagaje   Conținutul obligației de a transporta Art. 2.002. – (1) Obligația de transport al persoanelor cuprinde, în […]
19 aprilie 2019
avocat pret

Codul Civil: Obligațiile

Codul Civil: Obligațiile   Legea aplicabilă obligațiilor contractuale Art. 2.640. – (1) Legea aplicabilă obligațiilor contractuale se determină potrivit reglementărilor dreptului Uniunii Europene. (2) În materiile […]
24 aprilie 2019
avocat

Codul de procedură civilă – Procedura divorțului

Codul de procedură civilă – Procedura divorțului   CAPITOLUL IDispoziții comune   Instanța competentă Art. 915. – (1) Cererea de divorț este de competența judecătoriei în […]
19 aprilie 2019
cabinet de avocat

Codul Civil: Îmbogățirea fără justă cauză

Codul Civil: Îmbogățirea fără justă cauză   Condiții Art. 1.345. – Cel care, în mod neimputabil, s-a îmbogățit fără justă cauză în detrimentul altuia este obligat […]
24 aprilie 2019
consultanta juridica avocat

Codul de procedură civilă – Competența. Conexarea executărilor

Codul de procedură civilă – Competența. Conexarea executărilor   Art. 654. – (1) Când, privitor la aceleași bunuri, se efectuează mai multe executări silite de către […]
19 aprilie 2019
consultanta juridica avocat

Codul Civil: Vânzarea bunurilor imobile

Codul Civil: Vânzarea bunurilor imobile   §1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor   Vânzarea imobilelor fără indicarea suprafeței Art. 1.741. – Atunci când se vinde un […]
20 aprilie 2019
Avocat Online

Codul Penal – Revocarea amânării aplicării pedepsei

Codul Penal – Revocarea amânării aplicării pedepsei Art. 88. – . (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de […]
19 aprilie 2019
avocati bucuresti

Codul Civil: Privilegiile și garanțiile reale

Codul Civil: Privilegiile și garanțiile reale   Dispoziții generale   Domeniul de aplicare Art. 2.323. – Prezentul titlu reglementează privilegiile, precum și garanțiile reale destinate să […]
19 aprilie 2019
avocat bucuresti online

Codul Civil: Contractul de consignație

Codul Civil: Contractul de consignație   Noțiune Art. 2.054. – (1) Contractul de consignație este o varietate a contractului de comision care are ca obiect vânzarea […]
24 aprilie 2019
onorariu avocat

Codul de procedură civilă – Prezumțiile

Codul de procedură civilă – Prezumțiile   Noțiune Art. 327. – Prezumțiile sunt consecințele pe care legea sau judecătorul le trage dintr-un fapt cunoscut spre a […]
19 aprilie 2019
avocat online bun

Codul Civil: Contractul de societate

Codul Civil: Contractul de societate   SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale   Noțiune Art. 1.881. – (1) Prin contractul de societate două sau mai multe persoane se […]
19 aprilie 2019
cabinet avocat

Codul Civil: Imposibilitatea fortuită de executare

Codul Civil: Imposibilitatea fortuită de executare   Noțiune. Condiții Art. 1.634. – (1) Debitorul este liberat atunci când obligația sa nu mai poate fi executată din […]
24 aprilie 2019
avocat consultanta juridica

Codul de procedură civilă – Căile extraordinare de atac – Recursul

Codul de procedură civilă – Căile extraordinare de atac – Recursul   Obiectul și scopul recursului. Instanța competentă Art. 483. – Recursuri în interesul legii – […]
19 aprilie 2019
avocat bun

Codul Civil: Stabilirea și schimbarea domiciliului

Codul Civil: Stabilirea și schimbarea domiciliului   Art. 89. – (1) Stabilirea sau schimbarea domiciliului se face cu respectarea dispozițiilor legii speciale. (2) Stabilirea sau schimbarea […]
19 aprilie 2019
avocatura bucuresti

Codul Civil: Stingerea ipotecilor

Codul Civil: Stingerea ipotecilor   Stingerea ipotecilor Art. 2.428. – (1) Ipoteca imobiliară se stinge prin radierea din cartea funciară sau prin pieirea totală a bunului. […]
20 aprilie 2019
avocat bun

Codul Penal – Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice

Codul Penal – Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice   Accesul ilegal la un sistem informatic Art. 360. – . (1) Accesul, fără […]
19 aprilie 2019
avocati bucuresti

Codul Civil: Contractul de intermediere

Codul Civil: Contractul de intermediere   Noțiune Art. 2.096. – (1) Intermedierea este contractul prin care intermediarul se obligă față de client să îl pună în […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.