Legislatie

Legislatie

22 mai 2019

Comerțul electronic - Dispoziții generale

Comerțul electronic - Dispoziții generale ARTICOLUL 1 Definiții În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 1. serviciu al societății informaționale - orice serviciu care […]
22 mai 2019

Comerțul electronic - Furnizarea serviciilor societății informaționale

Comerțul electronic - Furnizarea serviciilor societății informaționale ARTICOLUL 4 Principiile furnizării serviciilor societății informaționale (1) Furnizarea de servicii ale societății informaționale de către persoanele fizice sau […]
22 mai 2019

Comerțul electronic - Comunicările comerciale

Comerțul electronic - Comunicările comerciale ARTICOLUL 6 (1) Efectuarea de comunicări comerciale prin poșta electronică este interzisă, cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat în […]
22 mai 2019

Comerțul electronic - Contractele încheiate prin mijloace electronice

Comerțul electronic - Contractele încheiate prin mijloace electronice ARTICOLUL 7 Validitatea, efectele juridice și proba contractelor încheiate prin mijloace electronice (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice […]
22 mai 2019

Comerțul electronic - Supraveghere și control

Comerțul electronic - Supraveghere și control ARTICOLUL 16 Obligațiile furnizorilor de servicii (1) Furnizorii de servicii sunt obligați să informeze de îndată autoritățile publice competente despre […]
22 mai 2019

Comerțul electronic - Răspunderea furnizorilor de servicii

Comerțul electronic - Răspunderea furnizorilor de servicii ARTICOLUL 11 Principii generale (1) Furnizorii de servicii sunt supuși dispozițiilor legale referitoare la răspunderea civilă, penală și contravențională, […]
22 mai 2019

Comerțul electronic - Stocarea temporară a informației, stocarea-caching

Comerțul electronic - Stocarea temporară a informației, stocarea-caching ARTICOLUL 13 Stocarea temporară a informației, stocarea-caching Dacă un serviciu al societății informaționale constă în transmiterea într-o rețea […]
22 mai 2019

Comerțul electronic - Stocarea permanentă a informației, stocarea-hosting

Comerțul electronic - Stocarea permanentă a informației, stocarea-hosting ARTICOLUL 14 Stocarea permanentă a informației, stocarea-hosting (1) Dacă un serviciu al societății informaționale constă în stocarea informației […]
22 mai 2019

Comerțul electronic - Soluționarea litigiilor

Comerțul electronic - Soluționarea litigiilor ARTICOLUL 19 Acțiuni în justiție (1) Persoanele care au calitate procesuală activă, potrivit prevederilor alin. (2), pot solicita instanței obligarea pârâtului […]