Ordonanța Președențială | Avocat Online | Discută Online Cu Consultant Avocat
Avocat Online
Căile extraordinare de atac în civil – revizuirea
15 octombrie 2017
onorariu avocat
Atribuțiile Grefierului de Ședință
17 octombrie 2017

Ordonanța președențială

onorariu avocat

onorariu avocat

Ordonanța președențială

Ordonanța președențială

Ce este ordonanţa preşedinţială?

Ordonanța președențială este o procedură specială în temeiul căreia, instanţa de judecată poate dispune măsuri vremelnice, în cazuri urgente, pentru:

 • păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere;
 • prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara;
 • înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

 

Ce condiţii trebuie să îndeplinească o asemenea cerere?

 

Condiţiile de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială sunt următoarele:

 • urgenţa măsurii solicitate;

Aceasta va fi apreciată de către instanţă în raport cu situaţia existentă în momentul judecării cererii de ordonanţa preşedinţială.

 • Nesoluţionarea (neprejudecarea) fondului cauzei.

Aceasta înseamnă ca măsura luată să nu prejudece fondul dreptului. În soluţionarea unei cereri de ordonanţă preşedinţială, instanţa nu analizează fondul dreptului discutat de părţi.

În literatura de specialitate, această condiţie mai este exprimată şi prin ideea de “pipăire a fondului”, judecătorul verificând de partea cui este aparenţa dreptului.

 • Vremelnicia măsurii.

După cum s-a arătat mai sus, prin intermediul acestei proceduri nu pot fi luate măsuri definitive care să rezolve în fond litigiul dintre părţi. Partea nemulţumită de măsura luată prin ordonanţă are posibilitatea de a se adresa instanţei, pe calea dreptului comun.

De regulă, măsurile dispuse pe calea ordonanţei preşedinţiale sunt limitate în timp, până la soluţionarea pe fond a cauzei, dar există posibilitatea ca acestea să rămână definitive şi irevocabile, dacă părţile nu mai urmează calea dreptului comun.

 

În ce situaţii se poate folosi ordonanţa preşedinţială?

 

În practica judiciară, în mod frecvent se recurge la procedura specială a ordonanţei preşedinţiale:

 • în materia raporturilor de familie;
 • în materia raporturilor de vecinătate şi de proprietate;
 • în materia raporturilor locative;
 • în materia executării silite.

Spre exemplu, în timpul în timpul procesului de divorţ instanţa poate dispune măsuri vremelnice cu privire la încredinţarea copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la alocaţia  pentru copii şi la folosirea locuinţei. Numai prin hotărârea irevocabilă de divorţ instanţa stabileşte, însă în mod definitiv asupra unor asemenea cereri, măsurile dispuse în cadrul cererilor formulate pe calea ordonanţei preşedinţiale putând fi diferite. O dată cu rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de divorţ, hotărârile pronunţate în procedura specială a ordonanţei preşedinţiale îşi încetează efectele.

 

Cui adresaţi cererea?

 

Aceasta se depune la instanţa competentă să se pronunţe asupra fondului dreptului.

Judecarea cererii se face de către un singur judecător, de regulă, cu citarea părţilor, însă legea permite ca aceasta să se facă şi fără citarea lor. Judecata se face de urgenţă şi cu precădere. Pronunţarea asupra cauzei se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar redactarea motivelor ordonanţei se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare.

 

Căi de atac.

 

Dacă sunteţi nemulţumit de soluţia pronunţată de prima instanţă, aveţi posibilitatea să declaraţi recurs:

 • în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă judecata s-a făcut cu citarea părţilor;
 • în termen de 5 zile de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.

Judecarea recursului se face de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor.

Ca şi instanţa de fond, instanţa de recurs poate amâna pronunţarea cel mult 24 de ore şi va redacta motivarea deciziei în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Legea prevede că împotriva executării ordonanţei preşedinţiale se poate face contestaţie. În temeiul acestei dispoziţii legale, în practica instanţelor  se admite că părţile pot formula şi contestaţie în anulare.

Ordonanţa, adică hotărârea pronunţată este executorie, adică poate fi pusă în executare, iar dacă instanţa hotărăşte, executarea se poate face fără somaţie şi fără trecerea unui termen. Cu alte cuvinte, se vor evita anumite formalităţi (somaţia) şi anumite termene, care trebuie respectate în executarea obişnuită a tuturor hotărârilor judecătoreşti.

Împotriva executării ordonanţei preşedinţiale se poate face contestaţie la executare. Executarea hotărârii poate fi suspendată de către instanţa de recurs, până la judecarea recursului, cu plata unei cauţiuni, adică a unei sume de bani al cărui cuantum se stabileşte de către instanţă şi se consemnează într-un cont, la dispoziţia acesteia.

 

Ordonanța președențială

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 Comments

 1. Avocat Marius Todeancă spune:

  Bună ziua,

  Adăugați întrebarea pe https://consultantavocat.ro/intreaba-avocat-online/
  Cu stimă,
  Av. Marius Todeancă

 2. Alina spune:

  Sunt cu soțul in divorț și am plecat din oraș tot cu copii nu pot sa înscriu copii la școală din cauza soțului k a făcut cerere la școală unde au învățat copii inainte și nu mi se da transferul.am vb cu avocata și mi sa spus k nu pot sa îmi deie ordonanță președințială până la primul proces având pe data de 2oct .Ce asi putea face sa înscriu copii k mai repede la școală

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.