Ordinea De Distribuire Intre Creditori A Fondurilor Obtinute Din Lichidarea Bunurilor Debitorului Aflat In Insolventa. Creditori Cu Garantii Reale. » Consultă Avocat
caut avocat bucuresti
Admisibilitatea cererii de liberare provizorie in cazul infractiunilor pentru care pedeapsa prevazuta de lege este mai mare de 18 ani.
18 martie 2020
cabinet avocat
Intinderea prejudiciului pentru care poate fi instituita raspunderea prevazuta de dispozitiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Neincasarea unor creante detinute de debitor.
18 martie 2020

Ordinea de distribuire intre creditori a fondurilor obtinute din lichidarea bunurilor debitorului aflat in insolventa. Creditori cu garantii reale.

avocat specializat

avocat specializat

Ordinea de distribuire intre creditori a fondurilor obtinute din lichidarea bunurilor debitorului aflat in insolventa. Creditori cu garantii reale.

 

Numai sumele obtinute din vanzarea bunurilor asupra carora este constituita garantia sunt destinate acoperirii creantei garantate, iar insuficienta acestor sume pentru plata intregii creante duce la schimbarea naturii creantei neacoperite – din garantata in chirografara, distribuirile ulterioare de sume urmand a tine cont de aceasta natura si de ordinea de prioritate prevazuta de dispozitiile art. 123 din lege, deci mai intai creantele bugetare (pct. 4) si dupa acoperirea acestora creantele chirografare ( pct. 7 si 8 ).

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de

Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 2522 din 20 octombrie 2011.

 

Creditoarea SC F. SA a formulat contestatie la raportul si planul de distribuire intre creditori a sumelor rezultate in urma lichidarii, raport ce a fost inregistrat la 21.04.2011, solicitand ca acestea sa fie distribuite creditorilor in acelasi rang in mod proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta.

In motivarea contestatiei s-a invederat faptul ca la data de 21.04.2011 lichidatorul judiciar al SC P. SRL a inregistrat la grefa tribunalului planul de distribuire si raportul asupra fondurilor obtinute din incasarea de creante.

Din analiza planului de distribuire reiese ca, desi SC F. SA are o creanta garantata in sensul art. 3 pct. 9 din Legea nr. 85/2006, inscrisa in tabelul definitiv al creantelor, lichidatorul nu i-a repartizat nicio suma de bani.

Or, creantele bugetare nu pot fi platite decat dupa indestularea creditorilor cu creante garantate, iar in tabelul definitiv al creantelor sunt trecuti doi creditori cu creante garantate, SC A. SRL si SC F. SA si , potrivit art. 124 , „sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritate vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta”.

De asemenea, precizeaza creditoarea ca titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea distribui sume de bani numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara – art. 125 din Legea 85/2006.

Lichidatorul judiciar al SC P. SRL, debitoare supusa procedurii insolventei , solicita respingerea contestatiei la planul de distribuire ca neintemeiata, avand in vedere ca distribuirea sumei obtinute de la CJAS a fost efectuata cu respectarea prevederilor art. 121, 123 din Legea 85/2006 si potrivit tabelului definitiv consolidat de creante intocmit in cauza.

Se arata ca in urma verificarilor efectuate dupa expirarea termenului in interiorul caruia putea fi contestat planul de distribuire s-a constatat ca la grefa tribunalului nu erau inregistrate contestatii, motiv pentru care a procedat la distribuirea efectiva, conform planului depus.

Prin sentinta nr. 758/16  iunie 2011 tribunalul a  respins contestatia formulata de creditoarea SC F. SA  impotriva raportului si planului de distribuire intre creditori, intocmit de lichidator.

Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca SC F. SA este  creditor garantat, detinator al unei garantii reale mobiliare constituite asupra unui stoc de medicamente, precum si asupra produselor obtinute in urma valorificarii acestora, astfel cum rezulta din extrasul furnizat de Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Acestui creditor nu i-a revenit nicio suma in urma distribuirii , intrucat suma de bani atribuita creditorilor nu provenea din valorificarea garantiei sale.

Potrivit sustinerilor lichidatorului judiciar a fost identificat un stoc de medicamente provenite de la SC F. SA, medicamente in prezent expirate, astfel incat este o certitudine faptul ca , cel putin in parte, obiectul garantiei creditoarei contestatoare nu a fost valorificat, aflandu-se in materialitatea sa in patrimoniul falitei.

Cum nu exista nicio dovada care sa justifice concluzia subrogatiei reale a stocului de medicamente ce reprezenta obiectul garantiei contestatoarei cu sumele provenite de la CJAS , este evident faptul ca, in ceea ce priveste aceasta distribuire, contestatoarea  nu avea calitatea de creditor garantat care sa-i justifice un drept de preferinta fata de creditorii bugetari, calitate pe care a detinut-o numai creditorul  SC A. SRL, a carui garantie era instituita explicit asupra creantei detinute asupra CJAS.

Retinand  ca nu au fost incalcate dispozitiile art. 121 din Legea nr.  85/2006 contestatia a fost respinsa.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs creditoarea SC F.  SA, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Creditoarea arata ca din analiza planului de distribuire rezulta ca , desi creditoarea are o creanta garantata in sensul art.  3 pct.  9 din Legea nr. 85/2006, inscrisa  in tabelul definitiv al creantelor, lichidatorul nu i-a repartizat  nicio suma de bani.

Recurenta mentioneaza ca instanta   interpreteaza in mod gresit dispozitiile art. 121  din Legea nr. 85/2006 , sustinand  ca indestularea sa nu se putea face decat din valorificarea garantiei sale.

Potrivit art. 121 din Legea 85/2006, dupa plata taxelor, timbrelor si oricaror cheltuieli(…..), sumele rezultate in urma lichidarii se platesc creditorilor care au creante garantate in mod proportional (art. 121 alin. 2).

Creantele bugetare, sustine  recurenta, nu pot fi platite decat dupa indestularea creditorilor cu creante garantate.

In  tabelul definitiv al creantelor sunt trecuti doi creditori cu creante garantate, SC A. SRL si SC F. SA si, potrivit art. 124 ’’ sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang  de prioritate vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta’’.

Titularilor de creante dintr-o alta categorie li se vor putea  distribui sume de bani numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din  categoria ierarhic superioara - art. 125.

In concluzie, sustine recurenta, potrivit art. 121 din Legea nr. 85/2006, sumele rezultate in urma lichidarii se platesc creditorilor care au creante garantate in  mod proportional (art. 121 alin. 2) si creantele bugetare nu pot fi platite decat dupa indestularea creditorilor cu creante garantate.

Lichidatorul judiciar al debitoarei a formulat intampinare, solicitand respingerea recursului ca nefondat. Contestatia recurentei creditoare este fundamentata pe o interpretare eronata a textului de  lege invocat, in sensul ca pozitia de creditor garantat ii conferea acestuia  preferinta la distribuirea sumelor provenite din valorificarea bunurilor constituite  drept garantie in favoarea sa (art. 1719 si urm. Cod civil)  si nicidecum la  distribuirea sumelor provenite din  alte surse.

In alta ordine de idei, intimatul sustine ca nu exista nicio dovada care sa justifice concluzia subrogatiei reale a stocului de medicamente ce reprezinta obiectul garantiei contestatoarei cu sumele provenite de la CJAS , astfel ca, in virtutea principiului caracterului egalitar si concursual al procedurii insolventei si , avand in vedere si dispozitiile art. 121 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 , este evident faptul ca, in ceea ce priveste aceasta distribuire, contestatoarea nu avea calitatea de creditor garantat, care sa-i justifice un drept de preferinta fata de creditorii bugetari.

Curtea a respins recursul ca nefondat.

Astfel, potrivit dispozitiilor art
.
121 alin.

1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, in favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel, vor fi distribuite in urmatoarea ordine: 1. taxe, timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor bunuri, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. 10, art. 19 alin. 2, art. 23 si 24; 1

1

. creantele creditorilor garantati nascute in timpul procedurii de insolventa dupa confirmarea planului de reorganizare, ca parte componenta a acestui plan; 2. creantele creditorilor garantati, cuprinzand tot capitalul, dobanzile, majorarile si penalitatile de orice fel, precum si cheltuielile, pentru creantele nascute inainte de deschiderea procedurii.

Totodata, potrivit alin. 2, in cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate, creditorii vor avea, pentru diferenta, creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare, potrivit naturii lor, prevazute la art. 123 si vor fi supuse dispozitiilor art. 41.

Din interpretarea textului legal mai sus indicat Curtea a retinut ca numai sumele obtinute din vanzarea bunurilor asupra carora este constituita garantia sunt destinate acoperirii creantei garantate, iar insuficienta acestor sume pentru plata intregii creante duce la schimbarea naturii creantei neacoperite – din garantata in chirografara, distribuirile ulterioare de sume urmand a tine cont de aceasta natura si de ordinea de prioritate prevazuta de dispozitiile art. 123 din lege, deci mai intai creantele bugetare (pct. 4) si dupa acoperirea acestora creantele chirografare ( pct. 7 si 8 ).

Dispozitiile art. 124 din Legea nr. 85/2006 potrivit carora sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritate vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta, prin tabelul mentionat la art. 108 alin. 2 lit. d, nu isi gasesc aplicarea in cauza, cat timp cei doi creditori garantati – recurenta si SC A. SRL – nu au constituite garantiile reale mobiliare asupra acelorasi bunuri mobile; recurenta detine o garantie reala asupra unui stoc de medicamente si asupra produselor obtinute in urma valorificarii acestora, bunuri care se regasesc in continuare in patrimoniul debitoarei si care urmeaza a fi valorificate.

Totodata Curtea a mai retinut ca in cadrul procedurii creditorul cu creanta garantata nu poate primi mai mult decat daca bunul supus garantiei sale ar fi fost vandut anterior distribuirii, astfel dupa cum reglementeaza disp. art. 121 alin. 3 din lege.

Pentru aceleasi considerente in speta interpretarea data de recurenta disp. art. 125 din lege nu a fost retinuta de Curte, deoarece in situatia in care participa la distribuiri de sume facute inaintea vanzarii bunului supus garantiei sale creanta creditorului devine chirografara, urmand , asadar , a fi incadrata in aceasta categorie , inferioara categoriei creantelor bugetare.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *