Neîndeplinirea Condiţiilor De Existenţă A Provocării - Circumstanţă Atenuantă Legală Prev. De Art. 75 Alin. 1 Lit. A Cod Penal » Consultă Avocat

Neîndeplinirea condiţiilor de existenţă a provocării - circumstanţă atenuantă legală prev. de art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal