Falsul Intelectual | Consultanță Juridică 24/7 - Discută Cu Un Avocat Online
cabinet avocatura
Executarea pedepsei la locul de munca
12 noiembrie 2012
avocat bucuresti
Abtinerea Recuzarea - Procedura Penala - Discută cu un Avocat
20 februarie 2013

Falsul intelectual

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Falsul intelectual - Update

 

Potrivit art.321 Cod Penal, falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Tentativa se pedepseşte.

Obiectul

 • Obiectul juridic special: relațiile sociale privitoare la încrederea de care se bucură înscrisurile oficiale;
 • Obiectul material: înscrisul oficial falsificat emis de organul competent cu respectarea condițiilor ad validitatem.

Subiectul

 • Subiectul activ: funcționarul public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
 • Participația penală este posibilă sub toate formele;
 • Subiectul pasiv: autoritatea publică, instituția, altă persoană juridică publică ce a emis înscrisul oficial.

Latura obiectivă

 • Elementul material: falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, fie prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului, fie prin omisiunea cu ştiință de a insera unele date sau împrejurări;
 • Urmarea imediată: starea de pericol pentru relațiile sociale privitoare la încrederea de care se bucură înscrisurile oficiale;
 • Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

Latura subiectivă

 • Intenție directă sau indirectă.

Tentativa

 • Actele de pregătire sunt posibile, dar neincriminate;
 • Tentativa este posibilă şi se pedepseşte.

Consumarea şi epuizarea

 • Consumarea are loc atunci când s-a realizat fapta tipică, chiar dacă înscrisul nu a fost folosit;
 • Poate avea formă continuată, caz în care se epuizează după efectuarea ultimului act de executare.

Pedeapsa

 • Se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

Elemente de procedură

 • Acțiunea penală se pune în mişcare din oficiu.

 

Falsul intelectual

Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionaraflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurărinecorespunzătoare adevărului, ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele datesau împrejurări, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepseşte.

Falsul intelectual este fapta persoanei, care în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu,întocmind un înscris oficial, alterează în cuprinsul acelui înscris adevărul pe careînscrisul trebuia să-l constate.

Conţinutul infracţiunii

Obiectul juridic are un caracter complex: obiectul juridic principal constă în relaţiilesociale privitoare la autenticitatea şi veridicitatea înscrisurilor oficiale producătoare deefecte juridice, iar obiectul juridic secundar şi adiacent constă în relaţiile socialeprivitoare la corecta exercitare a atribuţiilor de serviciu.

Obiectul material îl constituie înscrisul oficial falsificat, care constituie în parte şiprodusul infracţiunii.

Şi acest înscris oficial trebuie să îndeplinească cele două condiţii arătate cu prilejulexplicării infracţiunii de la art. 288 C.pen.

Subiecţii infracţiunii

Subiectul activ poate fi doar o persoană calificată şi anume un funcţionar, caresăvârşeşte fapta în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu. Pentru existenţacoautoratului toţi făptuitorii trebuie să aibă calitatea specială cerută de lege autoruluişi să săvârşească fapta în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Instigator sau complicepoate fi orice persoană.

Subiectul pasiv este întreaga societate şi unitatea, în cadrul căreia s-a săvârşit fapta(subiect pasiv eventual va fi persoana a cărei interese au fost atinse prin fals).

Falsul intelectual

Latura obiectivă

Elementul material constă în acţiunea de falsificare a unui înscris oficial în conţinutulsău, fie prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului, fieprin omisiunea de a insera date sau împrejurări, care ar fi trebuit să fie constatate (decise poate săvârşi fie prin comisiune, fie prin omisiune).

Cerinţe esenţiale:

- atestarea mincinoasă ori omisiunea neîngăduită să se fi produs cu prilejulîntocmirii înscrisului oficial şi să fie comisă de funcţionarul care aîntocmit înscrisul în exerciţiul atribuţiilor sale.

- atestarea mincinoasă ori omisiunea neîngăduită trebuie să privească fapte,date sau împrejurări care privesc starea de fapt pentru constatarea căreia saîntocmit înscrisul oficial, iar săvârşirea acestei atestări sau omisiuni să fieproducătoare de consecinţe juridice.

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru relaţiile socialeocrotite, pericol decurgând tocmai din întocmirea unui înscris oficial fals.

Legătura de cauzalitate trebuie să existe între acţiunile de la elementul material şiurmările imediate

Latura subiectivă

Această infracţiune se comite cu forma de vinovăţie a intenţiei directe sau indirecte.

Pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepseşte (alin. 2).

Afla mai multe informatii accesand pagina Avocat drept penal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *