Impedimente La Casatorie | Consultanță Juridică 24/7 - Discută Cu Un Avocat Online
avocat bucuresti on line
Casatoria Efectele casatoriei
24 octombrie 2012
caut avocat bun
Casatoria - Conditii de forma
12 ianuarie 2013

Impedimente la casatorie

avocati

avocati

Impedimente la casatorie

Impedimente la căsătorie – diferite împrejurări de fapt sau de drept a căror existenţă împiedică încheierea căsătoriei.

Constituie piedici legale la încheierea căsătoriei următoarele împrejurări: starea de persoană căsătorită, rudenia firească , adopţia , tutela alienaţia sau debilitatea mintală precum şi lipsa discernământului.

1) Existenţa unei căsătorii nedesfăcute a unuia dintre viitorii soţi

Acest impediment decurge din principiul monogamiei care guvernează familia şi căsătoria. Se pot căsători în mod valabil numai persoanele necăsătorite, fie că nu au încheiat niciodată o căsătorie, fie că au pierdut calitatea de soţ prin moartea sau declararea juridică a morţii unuia dintre soţi ori căsătoria a fost desfiinţată prin nulitate sau desfăcută prin divorţ.

Distingem mai multe situaţii:

a) dacă soţul supravieţuitor încheie o căsătorie între data morţii prezumate şi data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, căsătoria nu e valabilă.

b) dacă cel declarat mort reapare, hotărârea juridică declarativă de moarte  va fi anulată şi, în consecinţă, efectele încetării căsătoriei vor fi înlăturate după cum urmează

c) situaţia în care soţul supravieţuitor a fost de rea-credinţă în momentul încheierii căsătoriei subsecvente, adică avea cunoştinţă că cel declarat mort se afla în viaţă, căsătoria subsecventă va fi desfiinţată pentru bigamie, iar prima căsătorie va fi menţinută

d) în situaţia în care soţul supravieţuitor a fost de bună credinţă, iar soţul său din căsătoria subsecventă a fost de rea-credinţă în momentul încheierii acesteia, căsătoria va fi desfiinţată pentru fraudă la lege

e) căsătoria subsecventă este valabilă numai dacă soţul supravieţuitor cât şi soţul din căsătoria subsecventă sunt de bună-credinţă prima căsătorie este desfăcută pe data încheierii noii căsătorii.

Rectificarea ulterioară a datei morţii stabilită prin hotărâre judecătorească nu afectează valabilitatea căsătoriei subsecvente.

f) în cazul desfacerii căsătoriei prin divorţ, soţii se pot recăsători în mod valabil după data rămânerii irevocabile a hotărârii de divorţ. În cazul divorţului prin acordul soţilor, divorţul este irevocabil pe data pronunţării hotărârii.

g) în cazul desfiinţării căsătoriei pentru motive de nulitate absolută sau realtivă, soţii se pot recăsători în mod valabil după data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a pronunţat nulitatea.

h) cetăţeanul străin căsătorit nu se poate căsători în mod valabil pe teritoriul României chiar dacă legea sa naţională permite poligamia, întrucât ar contraveni ordinii publice.

2) Rudenia.

Se interzice căsătoria între rudele în linie dreaptă şi între cele în linie colaterală până la gradul patru inclusiv. Rudenia constituie impediment dacă provine din căsătorie sau din afara căsătoriei.

În ceea ce priveşte rudenia din afara căsătoriei, aceasta constituie impedement la căsătorie chiar şi atunci când nu este confirmată juridic, cu condiţia probării existenţei relaţiei de rudenie în grad interzis. Ofiţerul de stare civilă, poate refuza oficierea căsătoriei (art.30 din Legea nr.119/1996 şi art.15 Codul familiei) dacă are indicii cu privire la existenţa unui impediment la căsătorie. Partea interesată are posibilitatea să atace acest refuz în justiţie (art.10 Legea 119/96).

Pentru motive temeinice, preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, primarul municipiului Bucureşti, poate încuviinţa căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul 4.

3) Adopţia 

Se opreşte căsătoria între:

- adoptator sau ascendenţii săi, pe de o parte şi adoptat sau descendenţii săi, pe de altă parte

- copiii adoptatorului, pe de o parte şi cel adoptat sau copiii acestuia, pe de altă parte

- persoanele adoptate de acelaşi părinte adoptativ.

Pentru motive temeinice poate fi încuviinţată acordarea dispensei de vârstă căsătoriei între  copiii adoptatorului, pe de o parte şi cel adoptat sau copiii acestuia, pe de altă parte, precum şi căsătoria între persoanele adoptate de acelaşi părinte adoptiv.

4) Tutela

Tutela şi persoana minoră aflată sub tutela sa nu se pot căsători în mod valabil. După încetarea funcţiei tutorelui sau încetarea tutelei, căsătoria devine posibilă.

În cazul în care persoana aflată sub tutelă este alienat sau debil mintal, şi nu minor, şi între tutore şi cel aflat sub tutelă se încheie căsătorie, căsătoria este nulă absolut datorită alenaţiei  sau debilităţii.

5) Starea de alienaţie sau debilitate mentală, precum şi lipsa discernământului

Alienaţia sau debilitatea mintală anulează discernământul. De aceea, alienatul sau debilul  mintal, indiferent dacă se află sau nu sub interdicţie judecătorească, nu poate încheia căsătoria în mod valabil, nici chiar în momentele de luciditate pasageră.

Nu au discernământ nici persoanele lipsite vremelnic de facultăţile mintale, datorită unor cauze precum boala psihică (alta decât alienaţia sau debilitatea), beţia. Căsătoria poate fi încheiată în mod valabil în perioadele de luciditate, în care se prezumă existenţa discernământului, prin urmare, persoana poate să-şi exprime consimţământul.

6) Lipsa unor autorizaţii prevăzute de lege

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, aşa cum a fost modificată şi completată de O.U.G. nr. 90/2001, condiţionează încheierea valabilă a căsătoriei de către un cadru militar (ofiţer, subofiţer, maistru militar) cu un apatrid sau o persoană care nu are cetăţenie română de obţinerea aprobării prealabile a ministrului apărării naţionale.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar, valabilitatea căsătoriei preoţilor militari este condiţionată de aprobarea conducătorului instituţiei unde este încadrat.

Vizualizati pachetul complet de servicii accesand pagina Avocat Divort - Dreptul Familiei.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *