Exercitarea Servituților. Drepturile Si Obligațiile Proprietarilor | Consultanță Juridică
cabinet avocat
Obiectul raportului juridic civil. Clasificarea bunurilor
16 ianuarie 2017
avocati bucuresti online
Efectele contractului între părți și față de terți
30 ianuarie 2017

Exercitarea servituților. Drepturile si obligațiile proprietarilor

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Exercitarea servituților

Drepturile si obligațiile proprietarilor

Exercitarea servituților

 

Modul de exercitare a servituții se dobândește în aceleași condiții ca și dreptul de servitute.

Actul de constituire a servituții (convenție, testament) trebuie să determine și modul în care este exercitată servitutea.

Dacă servitutea va fi dobândită prin uzucapiune, drepturile și obligațiile celor 2 proprietari vor fi în concordanță cu modul în care proprietarul fondului dominant a exercitat posesia corespunzătoare servituții asupra fondului aservit pe tot timpul prevăzut de lege, posesie aptă să ducă la dobândirea acelei servituți.

Obligațiile în sarcina proprietarului fondului aservit

 

Prin actul de constituire se pot impune în sarcina proprietarului fondului aservit anumite obligații de natură a asigura uzul și utilitatea fondului dominant, caz în care, sub condiția notării lor în cartea funciară, aceste obligații se transmit și dobânditorilor subsecvenți ai fondului aservit.

Reguli privind exercitarea și conservarea servituților

 

Proprietarul fondului dominant poate lua toate măsurile și poate face, pe cheltuiala sa, toate lucrările necesare exercitării și conservării servituții.

Dacă lucrările astfel efectuate sunt necesare și profită atât fondului dominant, cât și fondului aservit, cheltuielile legate de conservarea acestor lucrări au fost suportate de către cei 2 proprietari, proporțional cu avantajele obținute de fiecare dintre ei.

În toate cazurile în care cheltuielile necesare pentru exercitarea și conservarea servituților revin proprietarului fondului aservit, acesta se va putea exonera de îndeplinirea ei prin renunțarea la dreptul de proprietate asupra fondului aservit în întregime sau a părții din fondul aservit necesare exercitării servituții, în favoarea proprietarului fondului dominant, cu respectarea dispozițiilor de carte funciară.

Schimbarea locului exercitării servituții

 

Ca obligație generală, proprietarul fondului aservit trebuie să se abțină de la orice act ce ar limita ori ar împiedica exercițiul servituții de către proprietarul fondului dominant.

Astfel, el nu va putea schimba starea lucrurilor asupra cărora poartă servitutea, după cum nu va putea strămuta exercițiul acesteia în alt loc decât cel stabilit prin actul de constituire a servituții sau după cum rezultă din eventuala ei dobândire prin uzucapiune.

Dacă are un interes serios și legitim de natură a justifica o asemenea operațiune, proprietarul fondului aservit va putea schimba locul prin care se exercită servitutea, în măsura în care exercitarea servituții rămâne la fel de comodă pentru proprietarul fondului dominant.

Proprietarul fondului dominant nu poate agrava situația fondului aservit și nu poate produce prejudicii proprietarului fondului aservit prin exercitarea servituții.

Consecințele partajării fondului dominant sau a fondului aservit asupra servituților

 

În situația partajării fondului dominant, servitutea va putea fi exercitată pentru uzul și utilitatea fiecărei părți, fără însă ca prin aceasta să se agraveze situația fondului aservit sau să cauzeze prejudicii proprietarului fondului aservit.

În caz de partajare a fondului dominant, dacă servitutea este exercitată pentru uzul și utilitatea exclusivă a uneia din părțile despărțite din fondul dominant, servitutea pentru celelalte părți se va stinge.

Dacă în urma partajării fondului aservit servitutea nu se va putea exercita decât pe una dintre părțile desprinse din acest fond, servitutea asupra celorlalte părți se stinge.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.