CONFORM ART. 64 ALIN. 6 DIN LEGEA 85/2006  PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI, “ CREANTELE NASCUTE DUPA DATA  DESCHIDERII PROCEDURII, IN PERIOADA DE OBSERVATIE  SAU IN PERIOADA REORGANIZARII  JUDICIARE VOR FI PLATITE CONFORM  DOCUMENTELOR DIN CARE REZULTA, NEFIIND NECESARA INSCRIEREA LA MASA CREDALA. ” » Consultă Avocat

CONFORM ART. 64 ALIN. 6 DIN LEGEA 85/2006  PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI, “ CREANTELE NASCUTE DUPA DATA  DESCHIDERII PROCEDURII, IN PERIOADA DE OBSERVATIE  SAU IN PERIOADA REORGANIZARII  JUDICIARE VOR FI PLATITE CONFORM  DOCUMENTELOR DIN CARE REZULTA, NEFIIND NECESARA INSCRIEREA LA MASA CREDALA. ”