Codul Fiscal

Codul Fiscal

22 mai 2019

Codul fiscal - Impozitul pe profit

Codul fiscal - Impozitul pe profit Art. 13. - Contribuabili (1) Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare […]
22 mai 2019

Codul fiscal - Venituri obținute din România de nerezidenți

Codul fiscal - Venituri obținute din România de nerezidenți Art. 12. - Sunt considerate ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau […]
22 mai 2019

Codul fiscal - Reguli de aplicare generală

Codul fiscal - Reguli de aplicare generală Art. 9. - Moneda de plată și de calcul al impozitelor și taxelor (1) Impozitele, taxele și contribuțiile sociale […]
22 mai 2019

Codul fiscal - Definiții

Codul fiscal - Definiții Art. 7. - Definiții ale termenilor comuni În înțelesul prezentului cod, cu excepția titlurilor VII și VIII, termenii și expresiile de mai […]
22 mai 2019

Codul fiscal - Aplicarea și modificarea Codului fiscal

Codul fiscal - Aplicarea și modificarea Codului fiscal Art. 3. - Principiile fiscalității Impozitele și taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii: a) […]
22 mai 2019

Codul fiscal - Cheltuieli

Codul fiscal - Cheltuieli Art. 25. - Cheltuieli (1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele […]
22 mai 2019

Codul fiscal - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

Codul fiscal - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal Art. 1. - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal (1) Prezentul cod stabilește: […]
22 mai 2019

Codul fiscal - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

Codul fiscal - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene   Art. 24. - (1) La calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile și: […]
22 mai 2019

Codul fiscal - Venituri neimpozabile

Codul fiscal - Venituri neimpozabile Art. 23. - La calculul rezultatului fiscal, următoarele venituri sunt neimpozabile: a) dividendele primite de la o persoană juridică română; b) […]