Cerere Avand Ca Obiect Acordarea Tichetelor De Masa. Invocarea Clauzelor Contractului Colectiv De Munca La Nivel De Unitate. Existenta In Conventia Colectiva De Munca A Unei Norme De Trimitere La Dispozitiile Legii Speciale. Consecinte. » Consultă Avocat
firma avocatura
Contestatie impotriva deciziei de concediere dispusa in temeiul art. 65 al.1 din Legea 53/2003, Codul Muncii.  
18 martie 2020
consultanta juridica avocat
Exceptia autoritatii de lucru judecat. Conditii pentru existenta identitatii de obiect.
18 martie 2020

Cerere avand ca obiect acordarea tichetelor de masa. Invocarea clauzelor contractului colectiv de munca la nivel de unitate. Existenta in conventia colectiva de munca a unei norme de trimitere la dispozitiile legii speciale. Consecinte.

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Cerere avand ca obiect acordarea tichetelor de masa. Invocarea clauzelor contractului colectiv de munca la nivel de unitate. Existenta in conventia colectiva de munca a unei norme de trimitere la dispozitiile legii speciale. Consecinte.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia I Civila,

Decizia civila nr. 3127 din 24 octombrie 2013

 

 

Prin Decizia nr. 3127 din 24 octombrie 2013 Curtea de Apel Ploiesti – Sectia I Civila a admis recursul

declarat de parata R.A.T.P. PLOIESTI, reorganizata sub denumirea de SC  T.C.E. SA, impotriva Sentintei civile nr. 1876 din 25 iunie 2013 pronuntata de Tribunalul Prahova – Sectia I Civila in contradictoriu cu reclamantul S. T. din Ploiesti si a modificat in tot recurata in sensul ca a respins actiunea ca neintemeiata.

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de recurs a avut in vedere ca,  initial Tribunalul Prahova – Sectia I Civila a fost investit cu o actiune avand doua petite si anume: obligarea paratei, recurenta in prezenta faza procesuala sa respecte contractul colectiv de munca, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova sub nr. 285/31.07.2012, precum si obligarea aceleiasi parate la plata catre salariatii societatii a contravalorii tichetelor de masa, de 9 lei/zi, incepand cu data de 01.07.2012 si pana la data platii efective.

Procedand la solutionarea cauzei tribunalul a admis actiunea sub aspectul ambelor capete de cerere.

La fundamentarea acestei solutii au stat in principal doua argumente si anume: pe de o parte imprejurarea ca parata nu ar fi respectat prevederile art. 93 din contractul colectiv de munca la nivel de unitate prin raportare la dispozitiile Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, iar pe de alta parte, faptul ca dreptul salariatilor de a li se acorda tichetele de masa in baza respectivului contract reprezinta un drept de creanta care se poate inscrie in notiunea de bunuri intr-o acceptiune larga, asa cum rezulta din considerentele hotararii ce face obiectul prezentei cai de atac.

Sub cele dintai categorii de retineri ale tribunalului Curtea a constatat ca, in adevar, la nivelul  unitatii parate, pentru perioada ce a facut obiectul cererii de chemare in judecata, a existat incheiat Contract Colectiv de Munca.

Potrivit art. 93 din acesta toti salariatii beneficiaza de alocatie de hrana sub forma tichetelor de masa, cu respectarea dispozitiilor legale.

In alte cuvinte, chiar conventia colectiva face trimitere din punct de vedere al conditiilor de acordare a tichetelor de masa la dispozitiile legii speciale.

Ori, in lumina dispozitiilor art. 1 al. 2 din Legea nr. 142/1998
tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Raportand aceste consideratii generale la speta pendinte, Curtea a constatat ca tribunalul, desi a retinut in mod corect care sunt dispozitiile aplicabile raportului juridic litigios, a realizat o interpretare gresita a acestora, concluzionand in mod nelegal ca atata timp cat este reglementata de contractul colectiv de munca, acordarea tichetelor de masa devine obligatorie, indiferent de dificultatile financiare ale paratei, criticile recurentei vizand aceste aspecte fiind fondate.

Fata de aceste modul de interpretare de catre instanta de recurs a clauzei contractului colectiv de munca invocat drept izvor al obligatiei de catre reclamant prin raportare la textele de lege la care acesta face trimitere in mod expres,  potrivit rationamentului expus in precedent, Curtea a constatat ca sunt fondate si criticile recurentei vizand modul de apreciere de catre tribunal a situatiei de fapt rezultata din probatorii.

Astfel, din inscrisurile depuse la dosarul de fond, respectiv mai multe Hotarari ale Consiliului Local Ploiesti, cel care avea abilitatea legala de a aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al recurentei parate, fie prin rectificarea bugetului initial aprobat pentru 2012, fie prin limitarea de la chiar aprobare a bugetului pe anul 2013, la nivelul unitatii nu au existat pentru perioada ce face obiectul cereri de chemare in judecata sume aprobate cu aceasta destinatie, in limitele mentionate in contractul colectiv de munca.

Pe de alta parte, acordarea tichetelor de masa fiind conditionata, in baza a chiar clauzei din contractul colectiv de munca la respectarea dispozitiilor legale, respectiv de existenta unor sume cu aceasta destinatie in bugetul de venituri al paratei finantata exclusiv din bugetul local, pentru neplata acestora nu era necesara o negociere intre parteneri sociali sau o convocare a acestora, asa cum a retinut in mod eronat instanta de fond.

Curtea nu poate avea in vedere nici retinerile tribunalului referitoare la incalcarea art. 1 din Protocolul 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

In raport de continutul explicit al dispozitiilor legale mai sus invocate tichetele de masa se acorda numai daca angajatorul are capacitatea financiara de a suporta costurile acestora.

In alte cuvinte, prin prevederea acestora in contractul colectiv de munca, dar in lipsa disponibilitatilor financiare, salariatul nu dobandeste un drept, ci doar o vocatie, care nu cade sub incidenta protectiei reglementate de norma europeana.

 

(Judecator Adriana Maria Radu)

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.