Capacitatea Procesuala | Discută Cu Un Avocat Specializat în Drept Civil
avocat specializat
Calitatea Procesuala
26 august 2012
avocat bucuresti on line
Recuperare taxa poluare Procedura Acte necesare 
28 august 2012

Capacitatea procesuala

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Capacitatea procesuala

Capacitatea procesuala – conditie ceruta pentru a fi parte în proces

Capacitatea procesuala – reprezintă aplicaţia la nivel procesual a capacităţii civile, ea îmbrăcând două aspecte: capacitatea procesuală de folosinţă şi capacitatea procesuală de exerciţiu.

Capacitatea procesuala de folosinta desemnează aptitudinea persoanelor fizice de a avea, în principiu, orice drepturi şi obligaţii de natură procesual-civilă, iar în cazul persoanelor juridice de a avea acele drepturi sau obligaţii procesuale necesare realizării scopului lor.

La fel ca în dreptul material, şi la nivel procesual, capacitatea este regula iar incapacitatea excepţia. Momentul de la care CPF începe este, în cazul persoanelor fizice, de la momentul naşterii lor, ea sfârşindu-se la moartea persoanei. În cazul persoanelor juridice, CPF se dobândeşte din momentul în care, potrivit legii, acestea ajung să aibă fiinţă juridică şi încetează la data încetării persoanei juridice însăşi prin dizolvare, divizare sau comasare.

Capacitatea procesuala

Pot sta în judecată ca pârâţi şi asociaţiile sau fundaţiile care nu au personalitate juridică însă numai dacă au organe proprii de conducere (art. 41 (2) CPC).

Sancţiunea lipsei CPF este aceea a nulităţii absolute a actului sau actelor procedurale făcute de respectiva parte, această excepţie fiind una de fond, absolută şi peremptorie (dirimantă – distructivă de acţiune).

Capacitatea procesuala de exercitiu desemnează aptitudinea persoanei fizice sau juridice, care are folosinţa unui drept subiectiv de a şi-l apăra sau valorifica în proces, personal sau printr-un reprezentant ales de parte. Sunt lipsiti de capacitate procesuală de exerciţiu minorii de până la 14 ani şi persoanele puse sub interdicţie. Minorul de peste 14 ani are CPE restrânsă. Au deplină CPE majorii câtă vreme nu sunt puşi sub interdicţie.

În cazul minorilor de până la 14 ani şi a celor puşi sub interdicţie, legiuitorul a instituit reprezentarea judiciară legală, iar în vreme ce pentru minorul de peste 14 ani a fost instituită asistarea (minorii de până la 14 ani şi interzişii nu pot sta persoanl în proces, trebuind să fie reprezentaţi ceea ce înseamnă că nu vor fi citaţi personal ci prin reprezentant, nu vor putea compărea în faţa instanţei sau face acte de procedură decât prin reprezentant. Cel peste 14 ani poate sta persoanl în proces şi poate face acte de procedură, dar asistat de ocrotitorul legal)

Atunci când persoana fizică lipsită, în tot sau în parte, de capacitate procesuală de exerciţiu nu are reprezentant şi există o urgenţă, instanţa va numi, la cererea părţii interesate, un curator special care să o reprezinte până la numirea, în condiţiile legii, a reprezentantului legal. De asemenea, instanţa poate numi un curator special şi în caz de conflict de interese între reprezentant şi reprezentat precum şi atunci când o persoană juridică chemată în judecată nu are reprezentant legal.

Potrivit art. 3451 din CPC, renunţarea la judecată, la dreptul subiectiv dedus judecăţii sau tranzacţia precum orice alt act procesual de dispoziţie făcute în orice proces de reprezentanţii minorilor, puşilor sub interdicţie sau dispăruţilor nu va împiedica judecata dacă instanţa apreciază că actul de dispoziţie respectiv nu este în interesul acelor persoane.

Sancţiunea îndeplinirii unui act de procedură de cel lipsit, în tot sau în parte, de CPE este nulitatea relativă a actului, însă această excepţie poate fi invocată în orice stare a pricinii, de oricare din părţi, de instanţă, din oficiu sau de procuror. Dacă se invocă această excepţie, instanţa trebuie să acorde un termen în interiorul căruia reprezentantul legal să ratifice actul de procedură, iar dacă ratificarea nu intervine, actul va fi anulat.

Afla cum te putem ajuta in materia dreptului civil accesand pagina Avocat drept civil.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *