Avocat Drept Civil - Calitatea Procesuala | Consultanță Juridică 24/7 - Avocat Online
caut avocat bucuresti
Actiunea civila. Clasificarea actiunilor civile
26 august 2012
avocati bucuresti
Capacitatea procesuala
26 august 2012

Calitatea Procesuala

avocat specializat

avocat specializat

Calitatea procesuala – conditie pentru a fi parte in proces

Calitatea procesuala – aceasta reprezintă puterea de a sta în judecată ca reclamant, respectiv ca pârât, ea presupunând existenţa unei identităţi între, pe de o parte, reclamant şi acela care este titular al dreptului subiectiv dedus judecăţii, iar pe de altă parte, între pârât şi acela care este obligat în cadrul raportului juridic de drept material devenit litigios.

Atunci când legea prevede expres, pot avea calitate procesuală activă sau pasivă şi alte persoane decât cele care sunt pârâţi în raportul de drept material.

În ceea ce priveşte dovada calităţii procesuale, aceasta revine reclamantului, el fiind obligat să probeze atât propria calitate procesuală cât şi pe aceea a pârâtului. Mai mult, instanţa are obligaţia de a verifica din oficiu dacă părţile din proces au calitate procesuală activă sau pasivă, după cum oricare din părţi poate invoca, când este cazul, excepţia lipsei calităţii procesuale.

Calitatea procesuală poate fi transmisă unei alte persoane, această transmisiune putând fi legală sau convenţională. În cazul persoanelor fizice, transmisiunea legală a capacităţii procesuale se face prin moştenire ceea ce înseamnă că moştenitorii acceptanţi vor dobândi poziţia din proces a autorului lor. Cu caracter de excepţie, calitatea procesuală nu se transmite prin moştenire, respectiv atunci când legea interzice o asemenea transmisiune.

Calitatea procesuala

În cazul persoanelor juridice, transmisiunea legală a capacităţii porcesuale se realizează ca urmare a reorganizării persoanei juridice care este parte în proces, astfel că persoana juridică nou formată dobândeşte calitatea procesuală a persoanei juridice supuse reorganizării, devenind reclamant sau pârât.

Transmisiunea convenţională a capacităţii procesuale intervine atât în cazul persoanelor fizice cât şi în cazul persoanelor juridice în temeiul unei convenţii născute între una din părţile cauzei şi un terţ, convenţie prin care terţul dobândeşte calitatea de titular al dreptului litigios şi prin urmare şi calitatea procesuală.

În ce priveşte efectele transmisiunii calităţii procesuale, cel care dobândeşte calitatea procesuală preia procesul în stadiul în care se găseşte, actele de procedură îndeplinite anterior transmisiunii fiindu-i opozabile.

In procedura necontencioasă (art 331-339 CPC) legea recunoaşte calitate procesuală, în căile de atac, oricărei persoane interesate ceea ce înseamnă că recursul poate fi exercitat de orice persoană care justifică un interes, chiar dacă ea nu a fost parte înaintea primei instanţe.

Excepţia lipsei calităţii procesuale (active sau pasive) poate fi invocată în orice stare a pricinii, de oricare dintre părţi, de instanţă din oficiu sau de procuror, dacă acesta participă la judecată. Dacă excepţia este admisă, instanţa constatând că reclamantul, pârâtul sau ambii nu ar avea calitate procesuală, acţiunea urmează a fi respinsă.

Poti solicita primul tau sfat juridic in materie civila accesand pagina Avocat drept civil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *