Calitate Procesuala Pasiva In Acordarea Grupelor De Munca, Intocmirea Si Eliberarea Adeverintelor Prin Care Se Atesta Activitatea Desfasurata In Locuri De Munca Incadrate In Grupele I Si/sau A II-a De Munca (potrivit Legislatiei Anterioare Datei De 1.04.2001). Lipsa Calitatii Procesuale Pasive A Casei Judetene De Pensii. » Consultă Avocat

Calitate procesuala pasiva in acordarea grupelor de munca, intocmirea si eliberarea adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca (potrivit legislatiei anterioare datei de 1.04.2001). Lipsa calitatii procesuale pasive a Casei Judetene de Pensii.