Avocatul - Participant In Procesul Penal | Discută Online 24/7 Cu Un Avocat
Avocat Online
Reabilitare de drept Reabilitarea judecatoreasca
13 iunie 2012
avocat
Arestarea preventiva
16 iunie 2012

Avocatul - participant in procesul penal

caut avocat

caut avocat

Avocatul - participant in procesul penal

Avocatul - participant in procesul penal

Între participanţii la procesul penal, avocatul are o poziţie specială, în sensul că nu este parte în proces, dar se situează pe poziţia procesuală a părţii ale cărei interese le susţine şi poate exercita, în principiu, toate drepturile acesteia.

In calitate de apărător în procesul penal poate fi numai un avocat, membru al unui barou de avocaţi. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat stabileşte condiţiile necesare pentru dobândirea calităţii de avocat.

Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, iar baroul este constituit din toţi avocaţii dintr-un judeţ sau din municipiul Bucureşti

Pentru a dobândi calitatea de avocat, membru al unui barou, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

            - este cetăţean român şi are exerciţiul drepturilor civile şi politice,

            - este licenţiat al unei facultăţi de drept sau este doctor în drept,

            - nu se află în vreun caz de nedemnitate prevăzut de lege,

            - este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

Avocatul acordă părţii pe care o apără asistenţă juridică, aceasta constând în:

           - consultaţii şi cereri;

           - asistenţă şi reprezentare în faţa organelor judiciare;

           - redactare de acte etc.

De regulă, asistenţa juridică în cursul procesului penal este facultativă, adică părţile au libertatea să-şi angajeze sau nu avocat, dar există şi cazuri în care legea prevede că asistenţa juridică este obligatorie.

În cursul procesului penal asistenţa juridică este obligatorie când învinuitul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ ori când este reţinut sau arestat, chiar în altă cauză, când faţă de acesta a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale sau obligarea la tratament medical chiar în altă cauză ori când organul de urmărire penală sau instanţa apreciază că învinuitul ori inculpatul nu şi-ar putea face singur apărarea, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.

În cursul judecăţii asistenţa juridică este obligatorie şi în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii închisorii de 5 ani sau mai mare. Dispoziţiile legale referitoare la asistarea inculpatului de către apărător când aceasta este obligatorie potrivit legii, sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute. Ea nu poate fi înlăturată în nici un mod şi poate fi invocată în tot cursul procesului penal.

Avocatul - participant in procesul penal

           Avocatul are dreptul:

     - să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală care implică audierea sau prezenţa învinuitului sau inculpatului căruia îi asigură apărarea,

           - poate formula cereri şi depune concluzii,

           - poate lua contact cu inculpatul arestat,

           - se poate plânge împotriva actelor şi măsurilor procesuale dispuse,

           - iar în cursul judecăţii exercită drepturile părţii pe care o asistă.

Descopera mai multe informatii pe pagina Avocat.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *