Legea Nr. 51/1995
13 decembrie 2016
caut avocat

Asistența judiciară

Asistența judiciară Sediul materiei: Legea nr.51/1995, art.71-85 Statutul profesiei de avocat, art.150-172 Codul deontologic, […]
13 decembrie 2016
avocati bucuresti

Drepturile și îndatoririle avocaților

Drepturile și îndatoririle avocaților Sediul materiei: Legea nr.51/1995, art.2, art.11, art.23, art.29-48, art.92 (2). […]
13 decembrie 2016
Avocat Online

Activitatea profesională a avocatului

Activitatea profesionala a avocatului Sediul materiei: Legea nr.51/1995, art.1-4 Statutul profesiei de avocat: art.89-107 […]
13 decembrie 2016
caut avocat bun

Tabloul anual al avocaților

Tabloul anual al avocaților Tabloul anual al avocaților Sediul materiei: Legea nr.51/1995, art.1 (2), […]