Legea Nr. 51/1995
13 decembrie 2016

Drepturile și îndatoririle avocaților

Drepturile și îndatoririle avocaților Sediul materiei: Legea nr.51/1995, art.2, art.11, art.23, art.29-48, art.92 (2). […]
13 decembrie 2016

Pregătirea și perfecționarea profesională a avocaților

Pregătirea și perfecționarea profesională a avocaților Pregătirea și perfecționarea profesională a avocaților Sediul materiei: […]
13 decembrie 2016

Asistența judiciară

Asistența judiciară Sediul materiei: Legea nr.51/1995, art.71-85 Statutul profesiei de avocat, art.150-172 Codul deontologic, […]
13 decembrie 2016

Primirea în profesia de avocat

Primirea în profesia de avocat Primirea în profesia de avocat Sediul Materiei: Legea nr.51/1995, […]