Avocat - Activitati Fiduciare Ale Avocatului | Consultanță Juridică 24/7
avocat bucuresti on line
OG 2/2001 actualizata 2018
13 iunie 2012
Avocat Online
Confidentialitatea Secretul profesional
17 iunie 2012

Avocat - activitati fiduciare

avocat

avocat

Activitati fiduciare

Cabinetul de avocat Marius Todeanca are  dreptul  să  desfăşoare  activitati  fiduciare,  în  numele  şi  pe  seama clientului, cu respectarea prevederilor legii şi ale statutului profesiei de avocat.

Activitătile fiduciare exercitate de avocati pot consta în:

a) primirea în depozit, în numele şi pe seama clientului, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii după finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidării unui patrimoniu;

b) plasarea şi valorificarea, în numele şi pe seama clientului, a fondurilor financiare şi a bunurilor încredintate;

c) administrarea, în numele şi pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate.

În executarea mandatului putem desfăşura:

a) activităti de consultantă;

b) operatiuni de conservare a substantei şi valorii fondurilor financiare şi bunurilor încredintate;

c)  operatiuni  de  plasare  a  fondurilor  în  active  mobiliare  sau  imobiliare,  valori mobiliare şi alte instrumente financiare, în conditiile legii;

d)  administrarea   şi   valorificarea   plasamentelor   efectuate   prin   contractarea   de operatiuni materiale  şi  efectuarea  de  operatiuni  juridice  menite  să  sporească valoarea  şi lichiditatea plasamentelor;

e) activităti conexe cum ar fi completarea declaratiilor de impozit şi plata acestora şi a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietăti; culegerea fructelor şi încasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investitiilor; mijlocirea/medierea operatiunilor financiare etc.;

f) orice operatiuni în numerar privind plăti, încasări, efectuări de depozite bancare, compensări, rambursări impuse de natura activitătii încredintate.

Avocatul va deschide, pentru fiecare client pentru care desfăşoară activităti fiduciare un cont la o bancă reputată (cont fiduciar) destinat depozitării de fonduri fiduciare. Prin fonduri fiduciare, în sensul prezentului articol, se întelege orice sumă primită de către avocat, cu titlu de fond initial sau rezultată din valorificarea acestuia sau a bunurilor încredintate.

Avocat - activitati fiduciare

În contul fiduciar nu pot fi depozitate alte sume decât fonduri fiduciare.

Toate plătile legate de activitătile fiduciare efectuate pentru acelaşi client vor fi efectuate din contul fiduciar iar toate  încasările rezultate din activitătile fiduciare vor fi colectate în contul fiduciar al clientului respectiv. A

In general, avocatul poate retrage sau autoriza retragerea fondurilor fiduciare din contul fiduciar, precum şi instructa efectuarea de plăti din acesta doar în următoarele situatii:

a) pentru efectuarea de plasamente sau cheltuieli în conditiile şi limitele mandatului fiduciar;

b) la  instructiunea expresă a  clientului,  dar  cu  posibilitatea retinerii  contravalorii onorariilor agreate pentru activitătile fiduciare;

c) în baza unei hotărâri judecătoreşti;

d) în baza contractului de asistentă juridică, pentru încasarea onorariilor legate de activităiile fiduciare desfăşurate;

e) în cazul în care este în curs o procedură executională privind bunurile sau fondurile administrate.

Nu se mai pot retrage fonduri sau efectua plăti din contul fiduciar atunci când clientul i-a adus la cunoştintă în scris opozitia sa.

Este permisă încheierea unui contract de asistentă juridică care să prevadă plata, în parte, a onorariului pentru activităti fiduciare, conditionate de un eveniment care să aibă loc sau de un rezultat care să fie atins.

Obtineti consultanta gratuita in materie fiduciara! Cabinetul de avocat va sta la dispozitie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *