Autoritate De Lucru Judecat. Necesitatea Dovedirii Intervenirii Unor Situatii Juridice, Economice, Financiare Relevante Care Sa Conduca La Admiterea Cererii De Deschidere A Procedurii De Insolventa, La Cererea Debitoarei Formulata Ulterior Respingerii Cererii Initiale. » Consultă Avocat
consultanta juridica avocat
Opozitie la transmiterea partilor sociale, intemeiata pe dispozitiile art. 202 alin.2 indice 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Obligatia probarii prejudiciului cauzat oponentului.
18 martie 2020
avocati
Actiune de partaj succesoral formulata de o persoana al carui autor nu a acceptat succesiunea parintelui sau. Consecinte.      
18 martie 2020

Autoritate de lucru judecat. Necesitatea dovedirii intervenirii unor situatii juridice, economice, financiare relevante care sa conduca la admiterea cererii de deschidere a procedurii de insolventa, la cererea debitoarei formulata ulterior respingerii cererii initiale.

avocat bun

avocat bun

Autoritate de lucru judecat. Necesitatea dovedirii intervenirii unor situatii juridice, economice, financiare relevante care sa conduca la admiterea cererii de deschidere a procedurii de insolventa, la cererea debitoarei formulata ulterior respingerii cererii initiale.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 899 din  18 aprilie 2011.  

 

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Buzau sub nr. 969/114/2010, debitoarea SC N G SRL a solicitat declansarea procedurii insolventei.

 Creditoarea S.C. IC IFN S.A. a formulat opozitie, aratand ca in baza contractului nr. 500 005/21.11.2007 a acordat debitoarei S.C. N G S.R.L. un imprumut de 6 480 000 euro. De asemenea, debitoarea a garantat creditoarei achitarea integrala a tuturor obligatiilor de plata rezultate din contractul de credit nr. 500 004/21.11.2007 incheiat intre creditoare si S.C. N C S.R.L., pentru imprumutul in suma de 10 520 000 euro. Achitarea platii integrale a tuturor obligatiilor de plata rezultand din contractul de credit a fost garantata prin contractul de ipoteca asupra imobilului situat in Soseaua Pipera-Tunari nr.1/VII oras Voluntari jud. Ilfov tarlaua 49 parcela A 1004,incheiat la 21.11.2007, prin contractul de garantie reala mobiliara asupra partilor sociale detinute de debitoarea S.C. N G S.R.L. in S.C. N C S.R.L., incheiat la 22.11.2007, prin contractul de garantie reala mobiliara asupra conturilor curente deschise la creditoare, incheiat la 22.11.2007, prin contractul de garantare a imprumutului prin emiterea unor bilete la ordin fara protest, din 22.11.2007, prin contractele de fidejusiune semnate de debitoare, S.C. N C S.R.L.,asociatii celor doua societati si sotiile lor,la 22.11.2007, prin contractul de subordonare din 22.11.2007, prin contractul de blocare a conturilor in care se face plata chiriilor aferente imobilului ipotecat,din 22.11.2007.

Initial debitoarea a achitat ratele de credit constant, dar din 29.05.2010 a incetat platile desi dispunea de suficiente fonduri. La data de 21.07.2010 debitoarea si-a schimbat sediul in mun. Buzau, iar dupa doua zile a formulat cerere de deschidere a procedurii insolventei. Debitoarea actioneaza exclusiv in scopul fraudarii intereselor creditoarei. Asociatii debitoarei sunt L D C si B L, detinand 40% respectiv 60% din capitalul social. Acestia sunt singurele persoane care au controlat destinele S.C. N C S.R.L. si S.C. N G S.R.L., fiind si administratori ai celor doua societati.

Incepand cu luna iulie 2010 cei doi au initiat mai multe actiuni judiciare prin care urmaresc fraudarea intereselor creditoarei,sustragandu-se de la restituirea creditului in suma totala de 17  milioane euro si a elimina garantiile legal constituite. Incepand cu luna mai 2009 cei doi administratori au sistat platile catre creditoare,desi existau suficiente fonduri disponibile,iar la data de 12.07.2010 in mod premeditat au schimbat sediul social al celor doua societati de la Bucuresti la Buzau fara a informa creditoarea. La 14.07.2010 au solicitat deschiderea procedurii falimentului fata de cele doua societati comerciale. Cererile au fost respinse de Tribunalul Buzau,iar recursul celor doi administratori a fost respins la 21.10.2010 de Curtea de Apel Ploiesti, care a apreciat ca S.C. N G S.R.L. formulase o cerere abuziva. In cauza opereaza prezumtia autoritatii de lucru judecat,deoarece prezenta cerere,introdusa la data de 04.11.2010 este similara celei respinse irevocabil de Curtea de Apel Ploiesti prin decizia nr. 1684/21.10.2010, instanta care a statuat irevocabil ca debitoarea nu se afla in stare de insolventa. Autoritatea de lucru judecat opereaza ca exceptie procesuala, presupunand tripla identitate de obiect,parti si cauza. Ori, intre prezenta cauza si cea solutionata irevocabil prin decizia Curtii de Apel Ploiesti-dosar nr. 3230/114/2010 - se regaseste tripla identitate,debitoarea S.C.N G S.R.L. a solicitat deschiderea procedurii insolventei intemeindu-se pe situatia activelor, datoriilor si capitalurilor la data de 30.06.2010, contul de profit si pierdere la 31.12.2009 si 30.06.2010, balanta sintetica aferenta perioadei 01-30.06.2010.

Autoritatea de lucru judecat constituie si o prezumtie potrivit art. 1200 pct. 2 si 4 Cod civil, este adevarat ca un debitor poate solicita a doua oara deschiderea procedurii daca prima cerere a fost respinsa,dar trebuie aduse argumente si inscrisuri noi fata de prima cerere. Astfel, pentru admiterea acestei cereri debitoarea trebuie sa demonstreze agravarea situatiei sale in perioada de dupa pronuntarea deciziei Curtii de Apel Ploiesti si pana la momentul introducerii cererii ulterioare, mai ales ca nici un creditor nu a formulat vreo actiune impotriva debitoarei. Aspectele noi semnalate in prezenta cauza au fost:

- debitoarea a afirmat ca a pierdut calitatea de asociat al S.C. N C S.R.L., dar incheierea de deschidere a procedurii nu s-a bazat pe aceasta situatie,intrucat nu au fost depuse documente in sustinere. In plus, calitatea de asociat al S.C. N C S.R.L. nu ar fi putut conferi debitoarei stabilitate financiara cat timp si impotriva S.C. N C cei doi administratori au solicitat deschiderea procedurii insolventei. Pe de o parte, se sustine ca S.C. N C S.R.L. ar fi in stare de insolventa,iar pe de alta parte ca debitoarea a pierdut o sursa de venit,cele doua situatii fiind contradictorii. La data ramanerii irevocabile a hotararii pronuntate in dosarul 3230/114/2010 NORD GRUP nu era asociat al NC.

- nici balanta analitica pe perioada 01-30.09.2010 nu este un inscris nou, deoarece hotararea Curtii de Apel a avut in vedere situatia financiara a debitoarei la data pronuntarii -21.10.2010. Pierderea rezultata din exploatare in anul 2010-1 585 646 lei,este mai mica potrivit balantei aferente lunii septembrie 2010 fata de balanta lunii iunie 2010-1 862 898 lei.

A mai aratat creditoarea ca actiunea pe fond este neintemeiata, debitoarea inregistrand cu rea-credinta datorii scadente mai mari de 90 de zile in scopul fraudarii creditorilor. Debitoarea are fonduri banesti si surse de venit suficiente pentru acoperirea creantelor exigibile. Astfel, debitoarea are un cont la creditoare si gajat acesteia,cu disponibil de 19 148,48 lei. La 23.06.2010 debitoarea avea un sold de 375 658,28 lei in conturile deschise la UNICREDIT BANK. In perioada februarie-iunie 2010 debitoarea a efectuat plati in suma de 456 296,73 lei. Debitoarea nu a indicat concret nivelul datoriilor restante si creantelor de incasat,nu a mentionat debitul pe care il are fata de creditoare. Dintre principalii clienti ai debitoarei, S.C. N C S.R.L. si S.C.LB & T S.R.L. au facut plati debitoarei in intervalul ianuarie-iulie 2010 de 1 150 394,38 lei respectiv 1 032 972,97 lei.

Lunar, in conturile debitoarei se pot observa plati regulate catre stat si alti creditori.

Pierderea pe anul 2009 nu este relevanta,deoarece se datoreaza in mare masura unor elemente de cheltuieli nemonetare care nu presupun iesirea unor sume de bani din companie, cum ar fi cheltuielile din diferente de curs valutar si cele cu amortizarea imobilizarilor corporale. Din situatia furnizorilor din Contul 401 la 30.06.2010 rezulta ca debitoarea are de incasat creante in valoare totala de 1 490 011,31 lei,suma mai mare decat cea datorata. Din contul 4551 Asociati-conturi curente rezulta ca debitoarea a rambursat catre asociati sume de bani in anii 2009 si 2010, iar in perioada 2009 - mai 2010 asociatii au incasat dividende potrivit contului 457.

Tribunalul a analizat cu precadere exceptia autoritatii lucrului judecat, iar prin sentinta nr. 1348 din data de 10 decembrie 2010, a respins exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de creditoarea I C IFN SA, a respins opozitia formulata de creditoarea I C IFN SA, fata de deschiderea procedurii simplificate de insolventa a debitoarei SC  N G SRL.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs I L R IFN SA, (fosta I C IFN SA), criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Prin decizia nr. 899 din 18 aprilie 2011, Curtea a admis recursul formulat de creditoarea I.R IFN SA, impotriva sentintei nr.1348 din data de 10 decembrie 2010, pronuntata de Tribunalul Buzau, in contradictoriu cu debitoarea SC N G SRL, si lichidatorii judiciari R S SPRL, si BDO si intervenienta in interesul recurentei creditoare, N C SRL, a modificat in tot sentinta in sensul ca a admis opozitia  creditoarei -recurente, a admis exceptia autoritatii  de lucru judecat  invocata de ING  Credit  IFN SA  si a respins cererea debitoarei  de deschidere a  procedurii insolventei  pentru autoritate de lucru judecat.

 A admis cererea de interventie in interesul recurentei creditoare, formulata de N C SRL, retinand urmatoarele:

Debitoarea SC N G SRL a solicitat Tribunalului Buzau, in data de 14.07.2010, deschiderea procedurii de insolventa, in temeiul art. 26 si urm. din Legea 85/2006, deci la cererea sa.

I C IFN SA a formulat cerere de interventie in interes propriu fata de cererea de deschidere a procedurii insolventei formulata de debitoare, solicitand respingerea cereri ca neintemeiata, cererea reprezentand un abuz al debitoarei. Astfel, s-a sustinut ca aceasta are fonduri banesti disponibile pentru acoperirea creantelor exigibile si incepand cu 29.05.2010 refuza sa efectueze platile, avand fata de aceasta o creanta in cuantum de 38771,75 euro.

Prin Incheierea din Camera de Consiliu din 27 iulie 2010, Tribunalul Buzau a respins cererea formulata de debitoarea SC N G SRL si a respins cererea de interventie formulata de intervenientul I C IFN SA, ca fiind ramasa fara obiect.

Pentru a hotari astfel, s-a retinut ca in data de 21.11.2007, I C IFN SA in calitate de creditor si N G SRL in calitate de imprumutat au incheiat contractul de imprumut nr. 500.005 pentru suma de 648.000 euro, insa in cauza nu sunt intrunite conditiile prevazute de art. 3.1 lit. a si b din Legea nr. 85/2006, deoarece din documentele depuse la dosar rezulta ca debitoarea detine fonduri banesti disponibile pentru plata datoriilor.

Aceasta incheiere a ramas irevocabila prin Decizia nr. 1684/21 oct. 2010 a Curtii de Apel Ploiesti, respingandu-se ca nefondat a recursul formulat de debitoare.

S-a retinut de instanta de recurs ca, atat dispozitiilor art. 3.1 cat si dispozitiilor art. 27 alin. 1 si 2 din Legea 85/2006, prevad ca principala conditie care trebuie indeplinita pentru ca debitorul sa formuleze cerere de deschidere a procedurii de insolventa, este starea sa de insolventa, stare care trebuie dovedita si fata de care nu se poate dispune deschiderea procedurii. Astfel, aceste dispozitii nu au fost respectate prin cererea de deschidere a procedurii, deoarece cu toate probatoriile ce au fost administrate la instanta de fond, s-a dovedit ca debitoarea nu se afla in stare de insolventa, ca a efectuat plati dupa formularea cererii de deschidere a procedurii, ca detine fonduri banesti suficiente pentru achitarea datoriilor, ca au fost avute in vedere in instanta de fond atat bilantul contabil al anului 2009, cat si balantele contabile aferente anului 2010.

 Ulterior pronuntarii acestei decizii si anume la 4.11.2010, deci dupa aproximativ doua saptamani, aceeasi societate, respectiv Nord Grup SRL a solicitat in acelasi temei si anume art. 26 si urm. din Legea nr. 85/2006 deschiderea procedurii insolventei, iar prin Incheierea din 8.11.2010, Tribunalul Buzau a admis cererea formulata si a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolventa privind pe debitoare, retinandu-se in esenta ca debitoare se afla in incetare de plati, nemaiputand achita obligatiile asumate.

In baza art. 32 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, creditoarea I C IFN SA a formulat opozitie fata de deschiderea procedurii insolventei, invocand exceptia autoritatii de lucru judecat, exceptie care a fost respinsa prin sentinta civila nr. 1348/10.12.2010, respingandu-se totodata si opozitia formulata.

Hotararea instantei de fond este insa nelegala. Astfel, in privinta autoritatii de lucru judecat, s-a retinut in mod eronat ca procedura prevazuta de art. 27(5) din Legea nr. 85/2006 este o procedura necontencioasa si din acest motiv nu se poate beneficia de autoritate de lucru judecat, iar pe de alta parte, debitoarea a depus in plus si alte documente fata de cele depuse initial si anume: balanta analitica din data de 30.09.2010, precum si documentatiile privitoare la transmiterea partilor sociale detinute de debitoare in SC N C SRL, precum si la executarea garantiilor mobiliare de catre I C IFN SA.

Cu privire la natura juridica a respectivei proceduri, fara discutie aceasta este o procedura contencioasa, cat timp, exista chiar posibilitatea formularii opozitiei in baza art. 32(2) din lege pentru creditorii care se opun acestei proceduri.

Cealalta motivare, referitore la inscrisurile depuse in cea de a doua cerere, nu are relevanta juridica, deoarece balanta analitica pentru perioada 1 septembrie 2010 -30 septembrie 2010 este anterioara pronuntarii deciziei nr. 1684/21 oct. 2010 a Curtii de Apel Ploiesti, iar transmiterea partilor sociale de la SC N C SRL catre I C IFN SA a avut loc la 26.07.2010, deci tot anterior pronuntarii deciziei  de mai sus, debitoarea avand posibilitatea sa le depuna in recurs, ca inscrisuri noi, daca le considera relevante.

Astfel, in insasi cererea de deschidere a procedurii insolventei din data de 14.11.2010, aceasta precizeaza ca, in luna septembrie a anului 2010 a luat la cunostinta ca nu mai detine calitatea de asociat majoritar al SC N C SRL. Ca atare, la data solutionarii cauzei in recurs existau documentele respective.

Potrivit art. 1201 din Codul civil, este autoritate de lucru judecat, atunci cand a doua cerere de judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti facuta de ele si in contra lor, in aceeasi calitate, iar aceasta exceptie este o exceptie absoluta si de fond, ce face de prisos solutionarea cauzei sub alte aspecte.

In cazul de fata, sunt indeplinite cerintele acestui text de lege, deoarece debitoarea SC N G SRL a formulat doua cereri privind deschiderea procedurii insolventei, in baza aceluiasi text de lege, respectiv art. 26 si urm. din Legea nr. 85/2006, in interval de aproximativ doua saptamani de la ramanerea irevocabila a primei cereri, fara a demonstra ca, de la data ramanerii irevocabile a primei cereri (21 oct. 2010) si pana la data formularii celeilalte (4.11.2010) au intervenit alte situatii juridice, economice si financiare relevante, care sa conduca la admiterea celei formulate ulterior.

De asemenea, in ambele cauze s-a opus deschiderii procedurii aceeasi creditoare, iar intimata nu a invocat ca exista creditori care sa solicite deschiderea procedurii prevazute de Lege 85/2006, impotriva sa.

 In privinta cererii de interventie, formulata de N C SRL in interesul creditoarei I C IFN SA (actualmente I L R IFN SA) in baza art. 49(3) Cod procedura civila, aceasta este intemeiata.

Astfel, aceasta societate are interes in promovarea prezentei cauze in favoarea recurentei, deoarece a avut raporturi juridice cu ambele parti din proces, referitoare la capitalul social, garantii, imprumuturi, tranzactii imobiliare.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.