Art.1 Alin.(l) Din O.U.G. Nr.1/2011 Stabileste Ca Pensiile In Categoria Carora Intra Si Pensia Intimatului Se Vor Revizui, Din Oficiu, Pana La Data De 31.12.2011, Iar Cuantumurile Stabilite Prin Aplicarea HG Nr.735/2010 Nu Vor Mai Fi Avute In Vedere, Urmand A Se Achita Cuantumurile Pensiilor Avute In Plata In Luna Decembrie 2010. » Consultă Avocat
consultanta juridica avocat
 Conditii de pensionare in cazul conditiilor speciale de munca.
18 martie 2020
avocati
Schimbarea programului de lucru al salariatului raportat la modificarea contractului de munca al salariatului.
18 martie 2020

Art.1 alin.(l) din O.U.G. nr.1/2011 stabileste ca pensiile in categoria carora intra si pensia intimatului se vor revizui, din oficiu, pana la data de 31.12.2011, iar cuantumurile stabilite prin aplicarea HG nr.735/2010 nu vor mai fi avute in vedere, urmand a se achita cuantumurile pensiilor avute in plata in luna decembrie 2010.

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Art.1 alin.(l) din O.U.G. nr.1/2011 stabileste ca pensiile in categoria carora intra si pensia intimatului se vor revizui, din oficiu, pana la data de 31.12.2011, iar cuantumurile stabilite prin aplicarea HG nr.735/2010 nu vor mai fi avute in vedere, urmand a se achita cuantumurile pensiilor avute in plata in luna decembrie 2010.

 

O.U.G. nr.1/2011

 

Pensionarilor din categoria militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor li se platesc pensiile avute la momentul decembrie 2010 pana la emiterea noilor decizii de revizuire a pensiilor, emise cu respectarea noilor metodologii stabilite prin OUG 1/2011 si nu cele stabilite in urma calculului efectuat in baza HG 735/2010.

 

 

 

 

 

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale,

Decizia civila  nr. 1479  din 15 iunie  2011.

 

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dambovita  sub nr. 1377/120/2011  contestatorul  a solicitat, in contradictoriu cu paratii Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerul Administratiei si Internelor anularea deciziei de recalculare a drepturilor de pensie nr. 133025/27.12.2010.

In motivarea contestatiei a precizat ca decizia de recalculare este nelegala, netemeinica si discriminatorie, fiind data cu incalcarea dreptului de proprietate, a principiului neretroactivitatii legii, egalitatii in drepturi si principiului drepturilor castigate.

A  mai aratat  ca in baza art. 14(1) din HG nr. 735/2010, la data de 19.01.2011 a contestat decizia de recalculare la Casa de Pensii a M.A.I. dar ca nu a primit raspuns.  Totodata  a precizat ca  prin decizia de recalculare i-a fost luat gradul militar, i-a fost redusa vechimea in munca de la 25 ani, 9 luni si 28 zile la 20 de ani, cuantumul pensiei scazand de la 1371 lei la 947 lei.

Prin sentinta civila  nr.  845  din 7 aprilie 2011, Tribunalul Dambovita  a admis  contestatia  formulata  si a anulat decizia nr. 133025 din data de 27.12.2010 emisa de parata Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, retinandu-se ca la baza emiterii deciziei de recalculare contestata a stat HG nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform

Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, care prin art. 10 din OUG nr. 1/2011 a fost abrogata incepand cu 31.01.2011.

A  mai retinut   de asemenea  instanta de  fond  ca  potrivit art. 1 alin (l) din O.U.G. nr. 1/2011: ,,Pensiile prevazute la art.1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. 4 din aceeasi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai tarziu pana la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari", iar potrivit art. 6 din O.U.G. nr. 1/2011 s-a reglementat ca: „(1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele aflate in plata in luna decembrie 2010 se mentin in plata in cuantumurile avute in luna decembrie 2010 incepand cu luna ianuarie 2011 pana la data emiterii deciziei de revizuire. (2) Diferentele aferente lunii ianuarie 2011 se achita pana la sfarsitul lunii februarie 2011".

Avand in vedere textele legale mentionate mai sus, intrucat hotararea de guvern, in temeiul careia a fost efectuata recalcularea pensiei contestatorului, a fost abrogata, si cum potrivit noului act normativ se mentin in plata pensii avute anterior recalcularii, instanta de  fond  a admis contestatia  formulata  si  a anulat decizia nr. 133025 din data de 27.12.2010 emisa de parata Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.

Impotriva acestei sentinte, in termen legal a formulat recurs  intimata Casa  de Pensii Sectoriala  a  Ministerului Administratiei si Internelor,  sustinand  ca odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 119/2010 ,precum si a H.G. nr. 735/2010 ,Casa de Pensii Sectoriala a M.A.I a procedat la recalcularea pensiilor membrilor de sindicat in numele carora a fost formulata actiunea, conform reglementarilor din cuprinsul actelor normative incidente.

In aceste conditii, in considerarea dispozitiilor art. 6 din H.G. nr. 735/2010 (act normativ in vigoare in perioada de referinta), pensiile persoanelor in numele carora a fost formulata actiunea au fost recalculate, sens in care la data de 27.12.2010 au fost emise deciziile de recalculare a pensiilor contestate de reclamant, prin care au fost stabilite noile cuantumuri al acestora, incepand cu data de  01.01.2011.

Potrivit prevederilor art.10 din OUG. nr.1/2011 „pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 .

Intrucat s-a considerat necesara instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivitatii, scopul fiind acela de a nu sanctiona persoanele care, fara, a avea vreo culpa, nu au reusit in intervalul initial pus la dispozitie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 sa identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul intregii cariere.

Fata de  aceste  aspecte recurenta  arata  ca, intrucat in sarcina Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Administratiei si Internelor a fost stabilita o obligatie legala de a achita sumele de bani reprezentand diferenta dintre cuantumul pensiei incasate in luna decembrie 2010 si cel al pensiei incasate in luna ianuarie 2011, obligatie ce a fost indeplinita in totalitate (achitandu-i-se intimatului contestator si diferentele rezultate din solicitate prin actiune),  nu se justifica  obligatia instituita prin prezenta hotarare a carei recurare o solicita in acelasi sens in care dispune si actul normativ mai sus mentionat.

Curtea, a retinut ca la baza emiterii deciziei de recalculare contestata a stat HG nr.735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.

Aceasta hotarare ce a stabilit metodologia de calcul a noului cuantum al pensiei cuvenite intimatului contestator a fost abrogata incepand cu 31.01.2011 prin art.10 din OUG nr. 1/2011.

Mai mult, art.1 alin.(l) din O.U.G. nr.1/2011 stabileste ca pensiile in categoria carora intra si pensia intimatului se vor revizui, din oficiu, pana la data de 31.12.2011, iar cuantumurile stabilite prin aplicarea HG nr.735/2010 nu vor mai fi avute in vedere, urmand a se achita cuantumurile pensiilor avute in plata in luna decembrie 2010.

Prin urmare, din interpretarea dispozitiilor legale amintite, urmarind si calendarul stabilit de legiuitor pentru revizuirea pensiilor militarilor, ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, rezulta in mod evident intentia legiuitorului de a lipsi de orice eficienta juridica deciziile de recalculare a pensiilor care au avut la baza HG nr.735/2010.

Este, de asemenea, de necontestat faptul ca pensionarilor din categoria militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor li se platesc pensiile avute la momentul decembrie 2010 pana la emiterea noilor decizii de revizuire a pensiilor, emise cu respectarea noilor metodologii stabilite prin OUG 1/2011 si nu cele stabilite in urma calculului efectuat in baza HG 735/2010.

Recurenta nu a procedat la retractarea deciziilor emise in baza HG 735/2010, in conditiile in care a sustinut, chiar in recurs, ca repunerea in situatia anterioara emiterii deciziilor avand ca temei prevederile H.G. nr. 735/2010 a operat prin efectul prevederilor O.U.G. nr.1/2011.

Decizia nr.133025/27.12.2010, contestata, nu mai are nici un fel de efect juridic, nu mai este avuta in vedere la plata pensiei catre intimatul contestator, astfel ca, in mod corect instanta de fond a dispus anularea ei.

 

(Judecator Violeta Dumitru)

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *