Actiunea In Rectificare De Carte Funciara. Inaplicabilitatea Dispozitiilor Art. 50, 50 1 Si 51 Din Legea Nr. 7/1996. » Consultă Avocat
cabinet de avocat
Principiul legalitatii cailor de atac.
18 martie 2020
onorariu avocat
Existenta starii de indiviziune asupra imobilului din care se solicita evacuarea. Caracterul inadmisibil al unei asemenea cereri.
18 martie 2020

Actiunea in rectificare de carte funciara. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 50, 50 1 si 51 din Legea nr. 7/1996.

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Actiunea in rectificare de carte funciara. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 50, 50

1

si 51 din Legea nr. 7/1996.

 

Legea nr. 7/1996, art. 34, art.35, art. 50, art. 50

1

si art. 51

 

In absenta existentei unui acord din partea titularului tabular, dispozitiile art. 34 si 35 din Legea nr. 7/1996 garanteaza dreptul reclamantului de a se adresa instantei de judecata cu o actiune directa, de rectificare a cartii funciare.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia I Civila,

Decizia civila nr. 1089 din 7 noiembrie 2011.  

 

Curtea de Apel Ploiesti a fost investita in dosarul nr. 6646/315/2010 cu solutionarea recursului declarat de paratul P.A.F., in contradictoriu cu reclamantul C.L.R., impotriva deciziei civile nr. 187/19.05.2011 pronuntata de Tribunalul Dambovita, prin care s-a respins ca nefondat apelul declarat de paratul P.A.F. impotriva sentintei civile nr. 604/9.02.2011 pronuntata  de Judecatoria Targoviste.

In recursul declarat impotriva acestei decizii, paratul P.A.F. a sustinut ca in speta au fost incalcate dispozitiile art. 50 alin.2, 2

1

si 2

2

si ale art. 51 din Legea nr. 7/1996, care prevad obligativitatea formularii plangerii prealabile.

A invederat recurentul ca, in acest context, nu exista posibilitatea sesizarii instantei de judecata pe cale principala, motiv pentru care actiunea trebuia respinsa ca inadmisibila.

  S-a solicitat admiterea recursului, modificarea in tot a ambelor hotarari, in sensul respingerii cererii de chemare in  judecata.

  Recursul nu a fost motivat in drept.

  Intimatul C.L.R., reprezentat in instanta de avocatul ales, nu a depus intampinare si a solicitat prin  concluziile orale si scrise formulate la termenul de judecata din data de 7 noiembrie 2011, respingerea recursului ca nefondat, invederandu-se ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

La data de 7 noiembrie 2011, Curtea de Apel Ploiesti a pronuntat decizia civila nr. 1089, prin care a respins ca nefondat recursul declarat de paratul P.A.F. si a luat act ca intimatul C.L.R. nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru a dispune astfel, Curtea a retinut urmatoarele :

   
Prin sentinta civila nr. 604/9.02.2011 pronuntata de Judecatoria Targoviste, s-a admis cererea formulata de reclamantul C.L.R. si s-a dispus rectificarea cartii funciare 70103 Razvad, judetul Dambovita (provenita din conversia de pe hartie a CF 2327), in sensul radierii  din aceasta carte a suprafetei de  530 mp intravilan  situata in tarla 74 parcela 98, ca urmare a faptului ca actul, in baza caruia s-a facut intabularea dreptului de proprietate in favoarea paratului P.A.F, a fost invalidat.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond  a retinut ca prin cererea de inscriere nr.9296/2008( fila 51), BNP H.M. cu sediul in Targoviste a solicitat intabularea in CF 2327a localitatii Razvad, a dreptului de proprietate in favoarea proprietarului P.A.F. (paratul din prezenta cauza), in temeiul contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 759/2008, sens in care s-a pronuntat incheierea in dosarul nr. 9296/2008, prin care s-a admis cererea.

Ca situatie de fapt, s-a mai retinut ca prin cererea nr. 26519/2010  s-a solicitat de catre reclamantul din prezenta cauza, notarea in aceasta carte  funciara, a sentintei civile nr. 2448/2009 pronuntata de Judecatoria Targoviste, irevocabila, prin care s-a constatat nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 1555134/2007, pentru suprafata de 530mp situata in T 74, P 98, precum si a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 759/2008 de BNP H.M. cu sediul in Targoviste, cerere ce a fost admisa prin incheierea nr. 26519/2010 a OCPI Dambovita.

Prima instanta a constatat ca in cauza sunt indeplinite conditiile legale pentru a se dispune rectificarea cartii funciare, astfel cum s-a solicitat prin actiunea dedusa judecatii, fiind dovedita desfiintarea partiala a actelor de proprietate (titlul de proprietate nr. 155134/2007 si contractul de vanzare-cumparare nr. 759/2008) in baza  carora s-a facut initial notarea.

Totodata, judecatorul fondului a mentionat ca in cauza nu sunt incidente dispozitiile reglementate de art.50 si 51 din Legea nr. 7/1996, nefiind necesara parcurgerea unei proceduri prealabile, atat timp cat nu exista acordul dat in forma autentica, de titularul tabular.

Apelul declarat de paratul P.A.F. a fost respins ca nefondat de Tribunalul Dambovita, care a pronuntat in acest sens decizia civila nr. 187 din data de 19.05.2011.

Pentru a dispune astfel, judecatorii apelului au retinut ca, in speta nu sunt aplicabile dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, deoarece se refera strict la procedura  de inscriere in cartea funciara, reglementata de art. 47-49, ori, instanta de fond nu a fost sesizata in legatura cu nemultumirea rezultata din inscrierea sau refuzul inscrierii in cartea funciara, ci cu o actiune de rectificare a cartii funciare.

 In acest context, au constatat judecatorii apelului, prin raportare la obiectul cererii introductive, pentru solutionarea litigiului relevante sunt prevederile art. 34 din Legea nr. 7/1996, ce reglementeaza rectificarea inscrierilor in cartea funciara si care prevad in mod expres posibilitatea sesizarii pe cale principala a instantei de judecata cu cererea de rectificare a inscrierilor din cartea funciara.

Procedand la examinarea motivelor de recurs, Curtea a aratat, ca prim aspect, ca recursul va fi analizat din perspectiva cazului de modificare reglementat de pct. 9 al art. 304 Cod proc. civila, in care se incadreaza motivele de recurs dezvoltate de catre parat.

In speta nu sunt incidente dispozitiile art. 50, 50

1

si 51 din Legea nr. 7/1996, astfel cum s-a pretins de catre recurent in motivele de recurs, intrucat textele mentionate reglementeaza o procedura necontencioasa, care nu ar putea fi aplicata decat in situatia in care rectificarea cartii funciare s-ar realiza pe cale amiabila, in baza unei declaratii data in  forma autentica, de titularul tabular, intemeiata pe o documentatie cadastrala (teza a II-a a art. 51 alin.1 din Legea nr. 7/1996).

In cauza dedusa judecatii, in mod evident nu exista acest acord, iar actiunea de rectificare a fost intemeiata de catre reclamantul-intimat pe dispozitiile art. 34 din Legea nr. 7/1996 (fila 3 dosar fond), text de lege care statueaza dreptul oricarei persoane interesate de a cere, in baza unei hotarari judecatoresti irevocabile, rectificarea cartii funciare, in conditiile reglementate de pct. 1 - 4 ale acestui articol.

        In art. 35 din aceeasi lege, se mentioneaza expres ca actiunea in rectificare, sub rezerva prescriptiei dreptului material la actiunea in fond, este imprescriptibila, ambele texte fiind in vigoare la momentul investirii instantei de judecata si deci aplicabile spetei, conform dispozitiilor art. 15 alin.2 din Constitutie, garantand dreptul reclamantului-intimat de a se adresa instantei de judecata cu o actiune directa, de rectificare a cartii funciare.

             In considerarea acestor argumente, stabilind ca in cauza nu exista motive de reformare a deciziei, Curtea, in temeiul dispozitiilor art. 312 alin.1 Cod proc. civila, a respins ca nefondat recursul declarat de paratul P.A.F.

 

 

(Judecator Andra-Corina Botez)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *