Valorificarea Adeverintelor De Grupa Intocmite Si Eliberate Anterior Ordinului Ministrului Muncii Nr. 590/2008 » Consultă Avocat
cabinet avocat
Unitatea legala a infractiunii complexe
1 aprilie 2020
Venituri realizate din munca prestata in programul prelungit de lucru in constructii 1
Venituri realizate din munca prestata in programul prelungit de lucru in constructii
1 aprilie 2020

Valorificarea adeverintelor de grupa intocmite si eliberate anterior Ordinului Ministrului Muncii nr. 590/2008

caut avocat bun

caut avocat bun

Valorificarea adeverintelor de grupa intocmite si eliberate anterior Ordinului Ministrului Muncii nr. 590/2008

In acele situatii in care asiguratul sau pensionarul detine o adeverinta nevalorificata, emisa inainte de septembrie 2008, nu exista obligativitatea de a intreprinde demersuri pentru eliberarea unei noi adeverinte care sa respecte strict formal modelul din anexa 14 la HG 257/2011, actul putand fi primit cu conditia ca, pe fond sa contina aceleasi elemente (date de identificare a solicitantului, denumirea angajatorului, durata contractului de munca, meseria, grupa de munca, perioada si procentul lucrat in grupa, actul de nominalizare, temeiul juridic al incadrarii in grupa, semnatura emitent, etc).

La data de 16.07.2012, contestatorul L.S. a formulat contestatie impotriva Hotararii Casei Nationale de Pensii Publice - Comisia Centrala de Contestatii si a deciziei de pensie nr. 314821/23.08.2011 emisa de intimata Casa Judeteana de Pensii Dolj, prin care a solicitat obligarea intimatei sa-i recalculeze si sa-i plateasca drepturile de pensie prin valorificarea adeverintei nr. 463/06.09.1994 emisa de SC COMMECHIM SA CRAIOVA.

Prin contestatia dedusa judecatii, a solicitat anularea atat a hotararii Comisiei Centrale de Contestatii cat si a deciziei de pensie mentionate si obligarea intimatei Casa Judeteana de Pensii Dolj la valorificare si luarea in calcul la stabilirea pensiei, a perioadei lucrate in grupa a II-a de munca in perioada 20.09.1975-25.05.1994, asa cum rezulta din adeverinta nr. SC COMMECHIM SA CRAIOVA, obligarea intimatei la recalcularea drepturilor de pensie de la data depunerii dosarului de pensie, respectiv 01.07.2011, cu actualizarea sumei pana la data platii efective, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

Prin sentinta civila 4861/31.01.2013 instanta a respins contestatia formulata de contestator.

Impotriva acestei sentinte declarat recurs contestatorul criticand-o pentru neegalitate si netemeinicie.

Prin Decizia 7323/03.07.2013 Curtea de Apel Craiova a admis recursul formulat de recurentul contestator, a casat sentinta recurata si a trimis cauza spre rejudecare instantei de fond

In rejudecare, Tribunalul Dolj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale prin sentinta civila nr. 1181 din 07.03.2014 a admis contestatia formulata de L.S. in contradictoriu cu intimatele Casa Nationala de Pensii Publice - Comisia Centrala de Contestatii si Casa Judeteana de Pensii Dolj .

A anulat Hotararea nr. 1762/07.06.2012 a CNPP - Comisia Centrala de Contestatii si Decizia nr. 314821/ 23 august 2011 emisa de intimata Casa Judeteana de Pensii Dolj.

A obligat intimata Casa Judeteana de Pensii Dolj sa emita o noua decizie cu luarea in considerare a Adeverintei 463/06.11.200 emisa de S.C COMMECHIM S.A. Craiova.

A obligat intimata Casa Judeteana de Pensii Dolj la recalcularea drepturilor de pensie ale contestatorului si achitarea acestora de la data de 01.07.2011

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a retinut ca adeverinta 463/06.11.2000 este in fiinta si produce efecte juridice.

Pe de alta parte, a retinut ca nu este legala conditionarea mentiunilor din adeverinta de prevederile unui act normativ ulterior, respectiv HG Nr. 257 pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii nr. 263/2010, in ceea ce priveste procentul activitatilor desfasurate in grupa de munca recunoscuta de angajator, deoarece la data emiterii adeverintei aceste norme nu existau.

Nu in ultimul rand tribunalul a constatat ca Ordinul 50/1990 prin art. 7 conditiona incadrarea in grupa a II-a de munca de prestarea activitatii in conditiile ce impun incadrarea in procent de "cel putin 70% din programul de lucru. Activitatea de tractorist pe tractoare cu remorca cu capacitatea de transport mai mare de 4 tone, se prezuma ca s-a desfasurat pe parcursul timpului de lucru consemnat in contractul individual de munca, respectiv 8 ore, deci in procent de 100%, deoarece necesitatea incadrarii postului de tractorist circumstantiat la trebuintele societatii a facut posibila incheierea contractului individual de munca

Practica judecatoreasca a consacrat ideea ca adeverinta care indeplineste conditiile de forma si de fond, conditii impuse de actele normative in vigoare la dat solicitarii si emiterii adeverintei, poate fi valorificata.

Intreaga raspundere pentru mentiunile cuprinse in adeverinta eliberata revine exclusiv unitatii emitente iar daca intimata Casa de Pensii are dubii cu privire la faptele si imprejurarile adeverite sau certificate are posibilitatea ca prin mijloacele prevazute de lege sa obtina desfiintarea acesteia prin anulare sau constatare a nulitatii absolute.

Prin urmare, refuzul casei de pensii de valorificare a mentiunilor cuprinse in adeverinta este abuziv si lipsit de temei legal, intrucat inscrisul original supus valorificarii se bucura de prezumtia de validitate.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs intimata Casa Nationala de Pensii Publice, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, sustinand in esenta, ca instanta de fond, in pronuntarea sentintei atacate, a dat o gresita interpretare normelor de drept si probelor depuse la dosarul cauzei si invocate de CJP Dolj in aparare.

Prin decizia 997 pronuntata la 19 Iunie 2014, Curtea de Apel Craiova a admis recursul declarat de intimatele Casa Nationala de Pensii Publice si Casa Judeteana de Pensii Dolj impotriva sentintei civile nr. 1181 din 07.03.2014, pronuntata de Tribunalul Dolj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosar nr. 12597/63/2012*, in contradictoriu cu intimatul contestator L.S., a modificat sentinta in sensul ca a respins contestatia.

Pentru a se pronunta astfel instanta de recurs a avut in vedere urmatoarele considerente:

Pentru luarea in calcul a grupei superioare de munca, asiguratul sau pensionarul trebuie sa prezinte casei teritoriale de pensii unde se afla dosarul de pensie, carnetul de munca ori adeverinta eliberata de unitatea la care a lucrat care sa ateste ca a desfasurat activitatea in grupa superioara de munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Solicitarea de valorificare a adeverintei nr.463/06.11.2000 emisa de SC COMMECHIM SA Craiova fiind formulata la data de 22.09.2011, respectarea cerintelor legale de valabilitate a acesteia va fi verificata din perspectiva dispozitiilor Legii 263/2010 (in vigoare incepand cu 01.01.2011) si HG 257/2011 ce aproba normele de aplicare a acestei legi.

Potrivit art. 126 al.1 din Normele de aplicare a prevederilor Legii 263/2010, adeverintele prin care se atesta faptul ca in anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele si- au desfasurat activitatea in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca, se intocmesc potrivit modelului prevazut in anexa nr.14, numai pe baza documentelor verificabile, aflate in evidentele angajatorilor sau ale detinatorilor legali de arhive.

Alineatul 2 al textului prevede ca adeverintele nevalorificate la stabilirea si/ sau recalcularea pensiilor, intocmite si eliberate anterior intrarii in vigoare a Ordinului Ministrului Muncii nr. 590/2008, prin care se atesta activitatea desfasurata in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeaza la stabilirea si/sau modificarea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile legale de valabilitate, chiar daca nu sunt conforme cu modelul prevazut la alin.(1).

Din continutul acestor dispozitii rezulta ca, in acele situatii in care asiguratul sau pensionarul detine o adeverinta nevalorificata, emisa inainte de septembrie 2008, nu exista obligativitatea de a intreprinde demersuri pentru eliberarea unei noi adeverinte care sa respecte strict formal modelul din anexa 14 la HG 257/2011, actul putand fi primit cu conditia ca, pe fond sa contina aceleasi elemente (date de identificare a solicitantului, denumirea angajatorului, durata contractului de munca, meseria, grupa de munca, perioada si procentul lucrat in grupa, actul de nominalizare, temeiul juridic al incadrarii in grupa, semnatura emitent, etc.).

Adeverinta in discutie nu respecta cerintele prevazute imperativ de normele legale anterior evocate, din continutul acesteia lipsind procentul de incadrare in grupa a II a de munca, astfel ca nu putea fi valorificata.

Cerinta privind procentul de incadrare in grupa superioara de munca nu a fost instituita, cu caracter de noutate, de Ordinului Ministrului Muncii nr. 590/2008 ci, era prevazuta de legislatia in vigoare la momentul emiterii adeverintei 463/06.11.2000.

Astfel, din economia dispozitiilor art. 15 din Ordinului 50/1990 si Ordinul nr.136/1976, rezulta, cu claritate, ca valorificarea inscrierilor din carnetul de munca privitoare la perioadele ce se incadreaza in gr. I si II pentru pensie se face sub conditia respectarii metodologiei de completare a carnetului de munca, in sensul de a fi indicate locul si grupa de munca, punctul din tabelul anexa la ordinul ministrului muncii si ministrului sanatatii la care figureaza acest loc, timpul cat cel in cauza s-a aflat in aceasta situatie, in raport cu programul de lucru.

Prin urmare, cerinta instituita de al.2 al art.126 al.1 din Normele de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 are rolul de a reedita reguli imperative instituite inca din anul 1976.

Faptul ca angajatorul contestatorului a ales sa emita o adeverinta in loc sa completeze carnetul de munca cu mentiuni privind activitatea prestata in grupa a II a de munca (desi la acea data carnetul de munca era considerat actul oficial ce proba vechimea in munca) nu inseamna ca era dispensat de obligatia de a mentiona procentul de incadrare in grupa a II a de munca, la pensie neputand fi valorificat decat timpul efectiv lucrat in grupa, acesta fiind, de altfel, sensul neechivoc al prevederilor art. 7 al. 1 si 8 al. 2 ale Ordinului 50/1990, act normativ in temeiul caruia s-a emis adeverinta 463/06.11.2000.

Asadar, era obligatoriu sa fie inserat in adeverinta procentul de incadrare in grupa a II a de munca, lipsa acestei mentiuni neputand sa conduca, in nici o situatie, la interpretarea potrivit careia conditiile aferente gr. a II a de munca ar putea fi extinse la intreaga perioada inscrisa in adeverinta si valorificate, ca atare.

Respectarea conditiilor impuse de actele normative evocate este esentiala deoarece stabilirea /recalcularea pensiei trebuie sa aiba la baza documente clar intocmite, care prezinta date certe, complete, institutiei administrative nerevenindu-i atributia de a interpreta documentele sau de a face inscrieri pe baza de prezumtii, cum gresit a retinut instanta fondului.

Contrar celor retinute de instanta fondului, din interpretarea sistematica a dispozitiilor HG 257/2011 rezulta ca rolul casei de pensii nu se rezuma la primirea si valorificarea in mod automat a adeverintelor ce ii sunt prezentate ci, aceasta are obligatia de a verifica completarea adeverintei cu toate elementele prevazute de lege, daca mentiunile pe care le atesta au sustinere in documente intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001, fiind abilitata sa refuze valorificarea acelor adeverinte care nu pot constitui temeiul acordarii unor drepturi de pensie, fara sa astepte pronuntarea unei hotarari judecatoresti de anulare a adeverintelor nelegal intocmite.

Mai mult, Curtea a constatat ca desi instanta a fost investita cu un litigiu de asigurari sociale, in care avea de verificat exclusiv aspectele de legalitate si temeinicie ale deciziei casei de pensii si hotararii Comisiei Centrale de Contestatii, din punct de vedere al conditiilor si inscrisurilor probante existente la momentul formularii cererii de inscriere la pensie, instanta anterioara a tratat demersul judiciar al contestatorului ca pe o actiune in constatarea grupei a II a de munca in procent de 100%, caz in care CJP nu are calitate procesual pasiva, sub un dublu aspect si anume nu este fost angajator si nici detinator legal al arhivei acestuia.

De altfel, Curtea a constatat ca dispozitiile Hotararii Comisiei Centrale de Contestatii au fost gresit interpretate.

Pe de o parte Comisia a considerat ca adeverinta nr.463/06.11.2000 fiind lacunar intocmita nu poate fi valorificata, motivele invocate de aceasta fiind corecte, potrivit celor aratate anterior. Pe de alta, aceeasi hotarare il indruma pe contestator sa obtina o alta adeverinta conforma modelului din anexa 14 la HG 257/2011, in termen de 30 de zile de la comunicare, trimiterile la aceasta anexa a hotararii de guvern fiind perfect valabile, de vreme ce noua adeverinta urma sa fie emisa sub imperiul acestui act normativ.

Din acest punct de vedere se impune a fi subliniat ca Hotarirea Comisiei Centrale nu incalca principiul neretroactivitatii legii. Mai mult, obtinerea adeverintei in termenul acordat de Comisia Centrala de Contestatii i-ar fi creat un avantaj contestatorului in sensul ca, potrivit dispozitivului hotararii pronuntate de aceasta, noua adeverinta ar fi fost valorificata cu data cererii initiale de pensionare si nu cu luna imediat urmatoare depunerii, cum prevede art. 107 al. 3 si 5 din Legea 263/2010.

Curtea a constat ca, obtinerea acestei adeverinte potrivit anexei 14 la HG 257/2011 nu a fost posibila, cu toate ca instantele anterioare au dat dovada de rol activ si au efectuat demersuri pentru a identifica situatia juridica actuala a fostului angajator cat si pe detinatorul legal al arhivei acestuia. Insa, a retinut ca existenta acestor circumstante nu obliga instanta la valorificarea actului lacunar, reprezentat de adeverinta initiala. Niciunde in legislatia asigurarilor sociale nu sa prevazut ca radierea societatii angajatoare ca si neidentificarea detinatorului legal de arhiva ar modifica conditiile de valorificare a inscrisurilor necesare pensionarii, instanta avand obligatia sa aplice legea, nu sa o creeze.
(Decizia nr. 997/19 iunie 2014 - Sectia I Civila, rezumat judecator Emilia Balteanu)


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.