Trecerea De La Reorganizare La Faliment - Consultă Avocat
avocatura bucuresti
Reorganizarea
17 martie 2020
avocat
Analiza declaratiilor de creanta
17 martie 2020

Trecerea de la reorganizare la faliment, nerespectarea planului de reorganizare

avocat bun

avocat bun

Trecerea de la reorganizare la faliment, nerespectarea planului de reorganizare

Art. 105

  1.  Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfaSurarea activitatii aduce pierderi averii sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum Si administratorul special poate solicita oricand judecatorului-sindic sa aprobe intrarea in faliment, in conditiile art. 107 Si urmatoarele.
  2.  Inregistrarea cererii mentionate la alin. (1) nu suspenda continuarea activitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraSte asupra ei, printr-o incheiere.

Comentarii generale:

In conditiile in care debitorul identifica imposibilitatea realizarii obligatiilor asumate prin plan, acesta poate solicita el insuSi intrarea in faliment, in scopul evitarii acumularii unor pierderi care sa determine reducerea averii sale.

Cererea oricareia dintre parti de intrare in faliment va fi analizata de catre judecatorul- sindic, care va dispune asupra acesteia.

In cazul in care cererea este depusa de catre debitor sau administratorul judiciar, termenul de judecata acordat de judecatorul-sindic trebuie sa permita convocarea unei adunari a creditorilor, care sa analizeze cererea depusa.

In cazul unei decizii de intrare in faliment, creditorii nu au posibilitatea reajustarii creantelor acceptate in tabelul definitiv de creante Si eventual modificate prin planul de reorganizare, aceStia avand doar posibilitatea depunerii unei noi declaratii de creanta pentru creantele neachitate, nascute intre momentul intrarii in perioada de observare Si intrarea debitorului in faliment.

In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorganizare, titularii creantelor participa la distribuiri cu valoarea acestora, astfel cum au fost prezentate in planul confirmat, mai putin cota incasata in cursul reorganizarii.

Art. 111

Garantiile reale Si personale constituite pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin planul de reorganizare raman valabile in favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare.

Art. 112

  1. Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in cursul reorganizarii.
  2. Actele cu titlu gratuit, efectuate intre data confirmarii planului de reorganizare Si intrarea in faliment, sunt nule.
  3. Celelalte acte efectuate in intervalul prevazut la alin. (2), exceptandu-le pe cele facute cu respectarea dispozitiilor art. 49 alin. (1) Si (2) Si pe cele permise de planul de reorganizare, sunt prezumate ca fiind in frauda creditorilor Si vor fi anulate, cu exceptia cazului in care cocontractantul dovedeSte buna sa credinta la momentul incheierii actului.

Comentarii la art. 111

In eventualitatea intrarii in faliment, creditorul garantat iSi mentine garantiile reale Si personale impotriva averii debitorului, indiferent daca acestea existau constituite la momentului declanSarii procedurii de insolventa sau ele au fost constituite pe parcursul perioadei de observatie Si considerate ca forme de garantare a obligatiilor asumate prin planul de reorganizare.

Comentarii la art. 112

In cazul intrarii in faliment, creditorii procedurii de reorganizare vor participa la distribuirile de sume cu cuantumul creantelor inscrise in tabelul definitiv al creantelor Si neachitate pe parcursul perioadei anterioare intrarii in faliment Si a eventualelor creante nascute ulterior deschiderii procedurii de insolventa.

Platile efectuate ulterior deschiderii procedurii de insolventa Si care nu se inscriu in conditiile de desfaSurare a activitatii curente sau nu sunt prevazute explicit prin planul de reorganizare pot fi anulate, daca se dovedeSte efectuarea lor in frauda creditorilor.

Drept urmare, un factor critic in acest sens il constituie definirea clara a activitatii curente a debitorului, cat Si supravegherea atenta de catre administratorul judiciar a platilor efectuate de acesta, astfel incat acestea sa se inscrie in conditiile prevazute de lege

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *