Regimul Măsurilor Educative Neprivative De Libertate | Discuta Cu Un Avocat Online
avocatura bucuresti
Amnistia - Cauza care înlătură răspunderea penală
15 martie 2017
firma avocatura
Furtul în scop de folosință
2 aprilie 2017

Regimul măsurilor educative neprivative de libertate

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Regimul măsurilor educative neprivative de libertate

Regimul măsurilor educative neprivative de libertate

Stagiul de formare civic

Constă în obligația minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să înțeleagă consecințele legale şi sociale la care se expune în cazul săvârșirii de infracțiuni şi pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor.

Organizarea, asigurarea participării şi supravegherea minorului, pe toată durata cursului de formare civică, se fac sub coordonarea serviciului de probațiune, fără a afecta programul şcolar sau profesional al minorului.

Supravegherea

Controlarea şi îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între 2 şi 6 luni, sub coordonarea serviciului de probațiune, pentru a asigura participarea la cursuri şcolare sau de formare profesională şi prevenirea desfăşurării unor activități sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia.

Consemnarea la sfârşit de săptămână

Obligația minorului de a nu părăsi locuința în zilele de sâmbătă şi duminică, pe o durată cuprinsă între 4 şi 12 săptămâni, afară de cazul în care,  în această perioadă, are obligația de a participa la anumite programe ori de a desfăşura anumite activități impuse de instanță.

Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune.

Asistarea zilnică

Obligația minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probațiune, care conține orarul şi condițiile de desfăşurare a activităților, precum şi interdicțiile impuse minorului.

Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă între 3 şi 6 luni, iar supravgherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune.

Măsura educativă a supravegherii se realizează de părinți, tutore, adoptatori sau de o persoană de încredere, preferabil rudă apropiată a minorului, la cererea acesteia.

Obligații ce pot fi impuse minorului

Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanța poate impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligații:

 • Să urmeze un curs de pregătire şcolară sau de formare profesională;
 • Să nu depăşeascâ, fără acordul serviciului de probațiune, limita teritorială stabilită de instantă;
 • Să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță;
 • Să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii  ori cu alte persoane stabilite de instanță;
 • Să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta;
 • Să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.

Când se stabileşte obligația de a nu se apropia şi de a nu comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii  ori cu alte persoane stabilite de instanță, instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei.

Supravegherea executării obligațiilor impuse de instanță se face sub coordonarea serviciului de probațiune.

Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de probațiune are obligația sa sesizeze instanța, dacă:

 • Au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea;
 • Persoana supravegheată nu respecta condițiile de executare a măsurii educative sau nu execută, încondițiile stabilite, obligațiile ce îi revin.

Una sau mai multe din aceste obligații pot fi impuse minorului pe toată durata excutării oricărei măsuri educative.

Potrivit art. 122 Cod Penal, dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate şanse mai mari de îndreptare.

Instanța dispune încetarea executării unora din obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară.

 Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța dispune:

 • Prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;
 • Înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;
 • Înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, inițial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă.

În primele două cazuri, dacă nici de această dată nu sunt respectate condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța înlocuieşte măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura internării într-un centru educativ.

Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa dispune:

 1. a) prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;
 2. b) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;
 3. c) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate.

În cazurile prevăzute la lit. a) şi lit. b), instanţa poate impune noi obligaţii în sarcina minorului ori sporeşte condiţiile de executare a celor existente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *