Proprietatea Comună în Devălmăşie | Consultanță Juridică Online 24/7
cabinet avocat
Obiectul raportului juridic civil. Clasificarea bunurilor
16 ianuarie 2017
avocat bucuresti online
Contractul - izvor de obligații
30 ianuarie 2017

Proprietatea comună în devălmăşie

avocat online bun

avocat online bun

Proprietatea comună în devălmăşie

Proprietatea comună în devălmăşie

Reprezintă acea formă a proprietății comune ce se caracterizează prin faptul că bunul aparține coproprietarilor, fără ca aceştia să aibă precizată vreo cotă-parte ideală din dreptul de proprietate asupra acelui bun.

Există proprietate comună în devălmăşie atunci când dreptul de proprietate asupra unui bun aparține concomitent mai multor persoane, fără ca vreo una din acestea să fie titularul unei cote-părți determinate din dreptul de proprietate asupra bunului sau asupra bunurilor comune.

Proprietatea comună în devălmăşie poate lua naştere prin 2 moduri:

  • Efectul legii;
  • În temeiul unui act juridic, prin voința părților.

Viitorii soți pot alege ca regim matrimonial sau comunitatea legală, sau separația de bunuri, sau comunitatea convențională.

Bunurile dobândite în timpul aplicării regimului comunității legale de oricare dintre soți vor fi, la data dobândirii lor, bunuri comune aflate în devălmăşie.

Regulile privitoare la proprietatea comună în devălmăşie

Dacă se naşte prin efectul legii, proprietate comună în devălmăşie va fi supusă dispozițiilor acelei legi în temeiul căreia a luat naştere.

Chiar şi atunci când proprietatea devălmaşă s-ar naşte prin act juridic, dispozițiile privitoare la comunitatea legală de bunuri a soților urmează a se aplica în mod corespunzător.

Art.343, alin.1) Cod Civil, instituie prezumția de comunitate privitoare la bunurile dobândite de oricare dintre soți în timpul căsătoriei, deoarece, calitatea de bun comun nu trebuie dovedită.

Fiecare soț are dreptul de a folosi oricare din bunurile comune fără consimțământul expres al celuilalt soț, dar schimbarea destinației unui bun comun nu se poate face decât prin acordul soților.

Fiecare soț poate încheia singur acte de conservare şi de administrare a bunurilor comune, precum şi acte de dobândire a unor asemenea bunuri.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *