Principiul Solemnității Donației | Consultanță Juridică Online 24/7 | Discută Cu Avocat
caut avocat bun
Promisiunea faptei altuia
6 februarie 2017
avocat bucuresti online
Excepția de necompetență
14 februarie 2017

Principiul solemnității donației

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Principiul solemnității donației

Principiul solemnității donației

Donația se încheie prin înscris autentic.

Ca excepție, nu sunt supuse formei autentice donațiile indirecte, deghizate şi darurile manuale.

Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea absolută a contractului.

Nulitatea donației pentru lipsa formei autentice poate fi invocată de orice persoană sau de instanță, din oficiu.

Ca excepție, s-a admis că, după moartea donatorului, nulitatea donației pentru nerespectarea condiției de formă poate fi acoperită. Astfel, confirmarea unei liberalități de către moştenitorii universali ori cu titlu universal ai dispunătorului atrage renunțarea la dreptul de a opune viciile de formă sau orice alte motive de nulitate, dar fără ca prin această renunțare să se prejudicieze drepturile terților.

În cazul în care donația se încheie prin mandatar împuternicirea specială a acestuia trebuie să aibă tot forma autentică, asemenea actului ce urmează a fi încheiat prin reprezentant.

Când donația se încheie între absenți, prin ofertă şi acceptare separate, ambele acte trebuie să fie făcute în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute.

Înscrisul estimativ poate fi şi sub semnătură privată, el trebuie însă să fie semnat de ambele părți contractante. Nerespectarea dispozițiilor privind înscrisul estimativ, se sancționează cu nulitatea absolută a donației.

Când donația transferă un drept real imobiliar, transferul inter partes se realizează la momentul încheierii contractului, iar opozabilitatea față de terți la înscrierea dreptului în cartea funciară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.