Persoana Juridică. Înființarea Persoanei Juridice | Discută Cu Un Avocat Online

Persoana juridică. Înființarea persoanei juridice

cabinet de avocat
Persoana fizică. Capacitatea de exercițiu
21 decembrie 2016
caut avocat bucuresti
Raportul juridic de drept civil
16 ianuarie 2017
Show all

Persoana juridică. Înființarea persoanei juridice

firma avocatura

firma avocatura

Persoana juridică. Înființarea persoanei juridice

Persoana juridică. Înființarea persoanei juridice

 

Sediul materiei:

Codul civil, Cartea I, Despre persoane, Titlul IV, Persoana juridică.

Orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general.

Sunt persoane juridice entitățile prevăzute de lege, precum și orice alte organizații legal înființate care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice îndeplinesc condițiile de mai sus.

Persoanele juridice sunt de drept public și de drept privat. Persoanele juridice de drept privat se pot constitui, în mod liber, în una din formele prevăzute de lege.

Persoanele juridice de drept public se înființează prin lege. Prin excepție, în cazurile anume prevăzute de lege, persoanele juridice de drept public se pot înființa prin acte ale autorităților administrației publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege.

Persoanele juridice legal înființate se supun dispozițiilor aplicabile categoriei din care fac parte, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Persoana juridică participă în nume propriu la circuitul civil și răspunde pentru obligațiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel. Nimeni nu poate invoca împotriva unei persoane de bună-credință calitatea de subiect de drept a unei persoane juridice, dacă prin aceasta se urmărește ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice.

Înființarea persoanei juridice

 

Persoana juridică se înființează:

  1. prin actul de înființare al organului competent, în cazul autorităților și al instituțiilor publice, al unităților administrativ-teritoriale, precum și al operatorilor economici care se constituie de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale. În toate cazurile, actul de înființare trebuie să prevadă în mod expres dacă autoritatea publică sau instituția publică este persoană juridică;
  2. prin actul de înființare al celor care o constituie, autorizat, în condițiile legii;
  3. în orice alt mod prevăzut de lege.

Dacă prin lege nu se prevede altfel, prin act de înființare se înțelege actul de constituire al persoanei juridice și, după caz, statutul acesteia.

Persoana juridică se înființează pe durată nedeterminată, dacă prin lege, actul de constituire sau statut nu se prevede altfel.

Avocat
Avocat
::: Consultă Avocat - Simplu, Rapid, Eficient ::: ## Avocat Online ::: ## Onorariu ::: ## Contact

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.