Raportul Juridic De Drept Civil | Consultanță Juridică Online 24/7 | Avocat Online
caut avocat bun
Reorganizarea persoanei juridice
22 decembrie 2016
cabinet de avocat
Proprietatea comună pe cote-parți şi indiviziunea
19 ianuarie 2017

Raportul juridic de drept civil

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Raportul juridic de drept civil

Raportul juridic de drept civil

Noțiune. Elemente structurale. Subiecte

Noțiune

Raportul juridic de drept civil reprezintă o relație socială, patrimonială sau nepatrimonială, reglementată de o normă juridică civilă.

Elemente structurale

Subiectele

Subiectele raportului juridic civil sunt persoanele fizice și persoanele juridice.

  • Individualizarea subiectelor raportului juridic civil

Subiectul activ este reprezentat de  titularul de drepturi civile, în timp ce subiectul pasiv, de persoana care își asumă obligații civile.

În cadrul raportului juridic  ce are în conținutul său un drept subiectiv civil relativ ( un drept de creanță),- raport juridic obligațional - subiectul activ poartă numele de creditor, în timp ce subiectul pasiv se numește debitor.

În timp ce creditorul are un drept de creanță sau o creanță, debitorul are obligația corelativă de a da, a face sau a nu face ceva.

Subiectele pot avea o dublă calitate: atât de creditor cât şi de debitor, cu precădere în raporturile izvorâte din contractele bilaterale.

Rapotul juridic civil are în conținutul său un drept subiectiv civil absolut (un drept real sau nepatrimonial), subiectul activ este determinat şi el este titularul dreptului subiectiv civil.

Subiectul pasiv nu este individualizat; el este reprezentat de toate celelalte subiecte de drept care au obligația negativă şi generală de a se abține de la săvârşirea oricăror acte sau fapte care să aducă atingere dreptului subiectiv al cărui titular este subiectul activ.

Pluralitatea subiectelor rapotului juridic.

Regula: două persoane – subiect activ şi subiect pasiv

Excepția: pluralitate de subiecte active şi/sau pasive.

În cadrul raporturilor obligaționale (de creanță) avem o pluralitate activă ( mai mulți creditori), pasivă (mai mulți debitoi) şi mixtă ( mai mulți creditori şi mai mulți debitori).

Raporturile cu pluralitate de subiecte sunt: raportul de obligații divizibile (regula), raportul de obligații indivizibile şi raportul de obligații solidare.

În cadrul raportuilor juidice care au în conținutul lor un drept absolut ( un drept de proprietate) putem avea cazul mai multor titulari ai dreptului de proprietate, situație în care vorbim despre propietate comună.

Schimbarea subiectelor raportului juidic civil.

Raportuile care au în conținutul lor un drept personal, neptrimonial:

  • Subiectele nu pot fi schimbate; subiectul activ este titularul unui drept netransmisibil, iar subiectul pasiv este nedeterminat.

Raporturile care au în conținutul lor un drept subiectiv civil absolut, un drept real

  • Se poate schimba numai subiectul activ, nu şi subiectul pasiv.
  • Subiectul activ se schimbă prin modul de dobândire a dreptuilor reale.

Raporturile care au în conținutul lor un drept subiectiv civil relativ (un drept de creanță).

  • Subiectul activ poate fi schimbat ( cesiune de creanță, subrogație personală, novație prin schimbare de creditor).
  • Subiectul pasiv poate fi schimbat ( novație prin schimbare de debitor,preluarea datoriei, poprirea).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.