Pedepsele Complementare, Pedepsele Accesorii şi Măsurile De Siguranță | Avocat
avocatura bucuresti
Amnistia - Cauza care înlătură răspunderea penală
15 martie 2017
avocat bucuresti online
Înlesnirea evadării
2 aprilie 2017

Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni

Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni

Conform art.45 Cod Penal, dacă pentru una din infracțiunile săvârșite s-a stabilit şi o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de pedeapsa principală.

Când s-au stabilit m-am multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar aceeaşi natură, dar cu un conținut diferit, acestea se aplică alături de pedeapsa principală.

Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeaşi natură şi cu acelaşi conținut, în caz de concurs de infracțiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea, în caz de recidivă, partea neexecutată din pedeapsa complementară anterioară se adaugă la pedeapa stabilită pentru noua infracțiune.

În cazul condamnărilor succesive pentru infracțiuni concurente, partea din pedeapsa complementară executată până la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe lângă pedeapsa rezultată.

Aceste prevederi se aplică atât concursului şi recidivei, cât şi pluralității intermediare.

Dacă se stabileşte o singură pedeapsă complementară pe lângă una din infracțiunile concurente aceasta se aplică alături de pedeapsa principală rezultantă, chiar dacă nu a fost stabilită pe lângă pedeapsa cea mai grea.

Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită, se aplică toate alături de pedeapsa principală rezultantă.

Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare cu aceeaşi natură, dar conținut diferit, se aplică toate alături de pedeapsa principală rezultantă.

Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeaşi natură, dar conținut diferit, la concurs şi pluralitate intermediară se aplică cea mai grea; la recidivă, partea neexecutată din pedeapsa complementară anterioară se adaugă la pedeapsa stabilită pentru noua infracțiune, fără a se depăşi maximul de 5 ani al pedepselor complementare.

Pedeapsa complementară nu se aplică niciodată direct pe lângă rezultantă, ci trebuie să se aplice pe lângă fiecare pedeapsă cu închisoarea în parte.

Aceleaşi reguli sunt aplicabile şi persoanelor juridice pentru pedepsele complementare, cu mențiunea că dizolvarea le exclude pe celelalte.

Pedepsele accesorii

Potrivit art.45, alin.5 Cod Penal, dacă pe lângă pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, pedeapta accesorie rezultată se execută până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Măsurile de siguranță

Conform art.45, alin.6 şi alin.7, Cod Penal, măsurile de siguranță de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură, dar cu un conținut diferit, luate în cazul infracțiunilor săvârșite, se cumulează.

Dacă s-au luat m-ai multe măsuri de siguranță de aceeaşi natură şi cu acelaşi conținut, dar pe durate diferite, se aplică măsura de siguranță cu durata cea mai mare.

În principiu, măsurile de siguranță se cumulează. Dacă măsurile de siguranță au aceeaşi natură şi acelaşi conținut, dar diferă ca durată, se va aplica măsura cea mai lungă.

Măsurile de siguranță privind confiscarea specială se cumulează. Măsurile de siguranță constând în confiscarea unor bunuri, dispuse în cadrul persoanei juridice, se vor cumula.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *