Obiectul Contractului - Actul Juridic Civil | Discută Cu Un Avocat Specializat
avocat
Anularea hotărârii adunării generale asociaţie proprietari
1 noiembrie 2016
avocat pret
Prescripția extinctivă
22 decembrie 2016

Obiectul contractului - Actul juridic civil

avocat bun

avocat bun

Obiectul contractului - Actul juridic civil

Obiectul contractului - Actul juridic civil

Obiectul contractului îl reprezintă operațiunea juridică, precum vânzarea, locațiunea, împrumutul şi altele asemenea, convenită de părți, astfel cum aceasta reiese din ansamblul depturilor şi obligațiilor contractuale.

Obiectul contractului trebuie să fie determinat şi licit, sub sancțiunea nulității absolute. Obiectul este licit atunci când este prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri.

Obiectul obligației este prestația la care se angajează debitorul. Sub sancțiunea nulității absolute el trebuie să fie determinat sau cel puțin determinabil şi licit.

Contractul este valabil chiar dacă, la momentul încheierii sale, una dintre părți se află în imposibilitatea de a-şi executa obligația. Contractele pot purta şi asupra bunurilor viitoare.

Numai bunurile care sunt în circuitul civil pot face obiectul unei prestații contractuale.

Bunurile unui terț pot face obiectul unei prestații, debitorul fiind obligat să le procure şi să le transmită creditorului sau, după caz, să obțină acordul terțului. În cazul neexecutării obligației, debitorul răspunde pentru prejudiciile cauzate.

Atunci când nu poate fi stabilită potrivit contractului, calitatea prestației sau a obiectului acesteia trebuie să fie rezonabilă sau, după împrejurări, cel puțin de nivel mediu.

Atunci când prețul sau orice alt element al contractului urmează să fie determinat de un terț, acesta trebuie să acționeze în mod corect, diligent şi echidistant.

Dacă terțul nu poate sau nu doreşte să acționeze ori aprecieea sa este în mod manifest nerezonabilă, instanța, la cererea părții interesate, va stabili, după caz, prețul sau elementul nedeterminat de către părți.

Dacă un contract încheiat între profesionişti nu stabileşte prețul şi nici nu indică o modalitate pentru a-l determina, se presupune că părțile au avut în vedere prețul practicat în mod obişnuit în domeniul respectiv pentru aceleaşi prestații realizate în condiții comparabile sau, în lipsa unui asemenea preț, un preț rezonabil.

Atunci când, potrivit contractului, prețul se determină prin raportare la un factor de referință, iar acest factor nu există, a încetat să mai existe ori nu mai este accesibil, el se înlocuieşte, în absența unei convenții contrare, cu factorul de referință cel mai apropiat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.