Nedemnitatea Succesorală| Discută Online Cu Un Avocat Specializat
Avocat Online
Cauza Forma ad validitatem şi Forma ad probationem
6 februarie 2017
caut avocat bucuresti
Modificarea cererii de chemare în judecată
14 februarie 2017

Nedemnitatea succesorală

Plangere Penala

Plangere Penala

Nedemnitatea succesorală

Nedemnitatea succesorală

Definire. Caractere. Natură juridică

 

Nedemnitatea succesorală reprezintă decăderea moştenitorului din dreptul de a-l moşteni pe defunct, atunci când s-a făcut vinovat de o faptă gravă față de defunct (sau față de libertatea acestuia de a dispune prin testament) ori față de un alt succesibil.

Nedemnitatea succesorală are următoarele caracteristici:

 • Nedemnitatea priveşte atât moştenirea legală, cât şi moştenirea testamentară;
 • Nedemnitatea operează de drept sau poate fi judiciară;
 • Nedemnitatea sancționează numai fapte săvârşite cu vinovăție, astfel că moştenitorul trebuie să fi acționat cu discernământ;
 • Efectele nedemnității de drept sau judiciare pot fi înlăturate expres prin testament sau prin act autentic notarial de către cel care lasă moştenirea;
 • Nedemnitatea se aplică şi produce efecte numai împotriva autorului faptei, nu şi față de alte persoane chemate la moştenire în nume propriu sau prin reprezentare;
 • Domeniul de aplicare a sancțiunii nu poate fi extins la alte moşteniri, nedemnul fiind înlăturat numai de la moştenirea persoanei față de care a săvârşit faptele culpabile.

Felurile nedemnității succesorale

 

Nedemnitatea de drept

Potrivit art.958, alin.1) Cod Civil, sunt nedemne de drept două categorii de persoane:

 • Persoana condamnată penal pentru săvârşirea unei infracțiuni cu intenția de a-l ucide pe cel care lasă moştenirea.

Condiții:

 • Să fie săvârşită infracțiunea de omor, formă consumată sau tentativă;
 • Fapta să fie săvârşită cu intenția de a ucide, fiind excluse loviturile cauzatoare de moarte sau uciderea din culpă;
 • Fapta să fie săvârşită împotriva autorului moştenirii;
 • Fapta să fie săvârşită de o persoană cu vocație legală sau testamentară (autor, coautor, instigator, complice);
 • Să existe o condamnare penală a succesibilului sau o hotărâre civilă de constatare a faptei, atunci când a intervenit amnistia, prescripția etc.
 • Persoana condamnată penal pentru săvârşirea, înainte de deschiderea moştenirii, a unei infracțiuni cu intenția de a-l ucide pe un alt succesibil care, dacă moştenirea ar fi fost deschisă la data săvârşirii faptei, ar fi înlăturat sau ar fi restrâns vocația la moştenire a făptuitorului.

Condiții:

 • Să fie săvârşită infacțiunea de omor, formă consumată sau tentativă;
 • Infracțiunea să fie săvârşită înainte de deschiderea moştenirii;
 • Infracțiunea să fie săvârşită cu intenție;
 • Infracțiunea să fie săvârşită împotriva unui succesibil;
 • Infracțiunea să fie săvârşită de o persoană cu vocație la moştenire;
 • Să existe o condamnare penală a succesibilului sau o hotărâre civilă de constatare a faptei atunci când a intervenit amnistia sau prescripția.

Nedemnitatea judiciară

Potrivit art.959, alin.1) Cod Civil, pot fi declarate nedemne de a moşteni 3 categorii de persoane:

 • Persoana condamnată penal pentru săvârşirea, cu intenție, împotriva celui care lasă moştenirea a unor fapte grave de violență, fizică sau morală, ori, după caz, a unor fapte care au avut ca urmare moartea victimei.

Condiții:

 • Să se săvârşească cu intenție o faptă gravă de violență: vătămare corporală, viol, amenințare etc. ;
 • Fapta să fie săvârşită împotriva autorului moştenirii;
 • Fapta să fie săvârşită de un moştenitor (autor, coautor, instigator sau complice);
 • Succesibilul să fie condamnat pentru săvârşirea faptei respective sau să existe o hotărâre civilă de constatare în caz de amnistie, deces, prescripție etc.
 • Persoana care, cu rea-credință, a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat testamentul defunctului.

Condiții:

 • Să se săvârşească o acțiune de ascundere, alterare, distrugere sau falsificare a testamentului;
 • Acțiunea să fie săvârşită cu rea-credință;
 • Acțiunea să fie săvârşită de un succesibil.
 • Persoana care, prin dol sau violență, l-a împiedicat pe cel care lasă moştenirea să întocmeasca, să modifice sau să revoce testamentul.

Condiții:

 • Să se săvârşească o acțiune de împiedicare a testatorului de la modificarea sau revocarea testamentului;
 • Acțiunea să fie săvârşită prin dol sau violență;
 • Acțunea să fie săvârşită de un moştenitor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.