Model CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI
Avocat Online
Model CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ
3 octombrie 2018
firma avocatura
Model CONTRACT DE PRELUARE A DATORIEI
3 octombrie 2018

Model CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI

Model CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI

Subsemnatul . . . . . . . . . .*, în calitate de . . . . . . . . . . .** al minorului/minorilor . . . . . . . . . .***, împuternicesc****, în conformitate cu art. 114 C. civ., pe . . . . . . . . . .***** să exercite sarcina tutelei pentru situația în care se va impune instituirea acesteia pentru minorul/minorii susmenționați.

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .******, desemnat tutore al minorului/minorilor susmenționați, accept acest mandat.

Am luat la cunoștință că acest mandat operează de la data la care sunt îndeplinite condițiile legale pentru instituirea tutelei, cu respectarea prevederilor art. 110 C. civ.

Prezentul contract se înregistrează pe cheltuiala părților în Registrul național notarial privind capacitatea persoanelor (RNCP).

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . . exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNCP și . . . . . . . . . . . exemplare s-au eliberat părților.

Părinte/Părinți, Tutore,

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . . . .

* Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul.

** Se va completa calitatea: tată sau mamă.

*** Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul.

**** Contractul de mandat poate fi revocat oricând de către părinte.

***** Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul tutorelui. Pot fi desemnate mai multe persoane ca tutore fără vreo preferință, urmând ca instanța de tutelă să hotărască. Tutori pot fi și doi soți.

****** Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *