Model Cerere De înlocuire A Pedepsei Amenzii Cu Pedeapsa închisorii
caut avocat bucuresti
Model Cerere de înlăturarea omisiunilor vădite
27 noiembrie 2018
caut avocat bun
Model Cerere de înregistrare marcă
27 noiembrie 2018

Model Cerere de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model Cerere de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

Model Cerere de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

DOMNULE PREȘEDINTE,

Primăria comunei, orașului, municipiului, sectorului, Serviciul Financiar, Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cerem

ÎNLOCUIREA AMENZII CU ÎNCHISOAREA

privind pe condamnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . , care a fost condamnat(ă) la pedeapsa amenzii în sumă de . . . . . . . . . . . . . . lei, prin sentința penală nr. . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motive:

În fapt, prin sentința penală nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . ., pronunțată de judecătoria . . . . . . . . . . . în dosarul nr. . . . . . . . . . . . susnumitul(a) a fost condamnat(ă) la . . . . . . . . . . . lei amendă și pentru că nu a achitat-o în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii*, instanța de executare a procedat la punerea în executare a amenzii.

Comunicarea instanței de executare am primit-o la data de . . . . . . . . . . . . . . .

Am cerut condamnatului(ei) să se prezinte să achite amenda și a refuzat. Din acest motiv reprezentanții noștri au făcut mai multe deplasări la domiciliul lui (ei) și de fiecare dată s-a constatat că se sustrage cu rea-credință de la plata amenzii, deși are mijloace materiale suficiente care îi permit să achite amenda la care a fost condamnat(ă), dovadă pe care o facem cu procesele verbale constatatoare.

De aceea, vă rugăm să dispuneți citarea condamnatului(ei), reținerea faptului că neplata amenzii se datorează relei-credințe și în consecință, să înlocuiți pedeapsa amenzii cu pedeapsa închisorii.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 586 Cod. proc. pen. raportat la art. 63 Cod penal.

Dovada cererii o facem cu procesele-verbale de constatare amintite, pe care le anexăm la prezenta.

Depunem cererea în dublu exemplar, pentru ca un exemplar să fie comunicat condamnatului (ei) odată cu citația ce i se va trimite.

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *