Model Cerere De înlăturarea Omisiunilor Vădite | Consultă Un Avocat Online
avocat pret
Model Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei
27 noiembrie 2018
cabinet de avocat
Model Cerere de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
27 noiembrie 2018

Model Cerere de înlăturarea omisiunilor vădite

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model Cerere de înlăturarea omisiunilor vădite

Model Cerere de înlăturarea omisiunilor vădite

DOMNULE PREȘEDINTE (sau DOMNULE PROCUROR),

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . , învinuit(ă), inculpat(ă), parte vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente, expert, interpret, apărător, martor, în dosarul penal nr. . . . . . . . . . înregistrat pe rolul . . . . . . . . . . . . . . solicit înlăturarea omisiunii vădite din actul de procedură prin care ați omis să vă pronunțați asupra sumei pe care am pretins-o în calitate de martor, expert, interpret, care se ridică la valoarea de . . . . . . lei, precum și cu privire la restituirea lucrurilor ce mi-au fost ridicate și au stat la dispoziția organului judiciar pe tot parcursul procesului sau la ridicarea măsurilor asigurătorii, măsură ce se impune din moment ce s-a pronunțat achitarea pentru inexistența faptei.

sau

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . , martor/ expert/ interpret/ avocat, în dosarul penal nr. . . . . . . . . . înregistrat pe rolul . . . . . . . . . . . . . . ., solicit înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul ordonanței din data de …. constând în nepronunțarea instanței/organului de urmărire penală cu privire la cererea formulată de restituire a cheltuielilor de transport, de întreținere și locuință efectuate în . . . (indicarea datei sau a perioadei) / cu privire la plata onorariului avocațial, conform delegației de asistență juridică obligatorie nr. . . . / cu privire la plata onorariului pentru expertiză/pentru activitatea desfășurată în cauză în calitate de interpret.

sau

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de … solicit înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul încheierii/sentinței/deciziei/ordonanței din data de …. constând în nepronunțarea instanței/organului de urmărire penală cu privire la restituirea lucrurilor /cererea de ridicare a măsurilor asigurătorii în cauza nr. …………..înregistrată pe rolul…………(indicarea instanței/parchetului pe rolul căreia se află cauza)

În fapt . . . . (se vor indica in concreto motivele pentru care se solicită restituirea cheltuielilor, plata onorariului avocațial, plata onorariului pentru expertiză/ ridicarea măsurilor asiguratorii, etc )

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 279 Cod proc. pen. .

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție
sau
Domnului/Doamnei Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *