Model Cerere De înlăturare Sau Modificare A Pedepsei | Avocat Online
caut avocat bun
Model Cerere de înființare a sechestrului judiciar
27 noiembrie 2018
caut avocat bucuresti
Model Cerere de înlăturarea omisiunilor vădite
27 noiembrie 2018

Model Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei

avocat pret

avocat pret

Model Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei

Model Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . , (sau deținut(ă) în penitenciarul . . . . . . . . . . . . . . ).

Respectuos vă rog să

ÎNLĂTURAȚI SAU SĂ MODIFICAȚI PEDEAPSA

de . . . . . . . . . . . . la care am fost condamnat(ă), în baza art. . . . . . prin sentința penală nr. . . . . . . ., din . . . . . . . . . . . pronunțată de . . . . . . . . . . . , pedeapsă în a cărei executare mă aflu de la data de . . . . . . . . . . .

Motivele cererii:

În fapt, după rămânerea definitivă a hotărârii prin care am fost condamnat(ă) a intervenit o lege penală mai favorabilă, Legea nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . care:

1. nu mai prevede ca infracțiune fapta pentru care am fost condamnat(ă), motiv care mă determină să cer încetarea executării pedepsei;

2. infracțiunea pentru care am fost condamnat(ă) se sancționează cu o pedeapsă mai ușoară. Pedeapsa aplicată în baza legii vechi depășește maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită așa încât cer să mi se reducă pedeapsa în raport cu prevederile noii legi, care îmi sunt favorabile;

3. amnistiază infracțiunea pentru care am fost condamnat(ă), înlătură răspunderea penală;

4. grațiază în totul sau în parte pedeapsa la care am fost condamnat(ă).

Vă rog să-mi admiteți cererea și să înlăturați (sau să modificați) pedeapsa la care am fost condamnat(ă).

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 595 - art. 596 Cod. proc. pen., raportat la art. 4, art. 6, art. 152, sau art. 160 Cod penal.

Anexez copia hotărârii prin care am fost condamnat(ă).

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . /TRIBUNALULUI . . . / CURTEA DE APEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domnule/Doamna Președinte,

Subsemnatul/subsemnata . . . . . (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), având calitatea de condamnat/ă formulez

CERERE DE MODIFICARE A PEDEPSEI ÎNCHISORII CA URMARE A INTERVENȚIEI UNEI LEGI PENALE MAI FAVORABILE

În fapt, prin sentința penală nr. . . . . . pronunțată la data de. . . . .. de Judecătoria . . . . /Tribunalul . . . . /Curtea de Apel . . . . /Înalta Curte de Casație și Justiție în cauza nr. . . . . . . . . .. definitivă prin decizia penală nr. . . . . pronunțată la data de . . . . de Curtea de Apel . . . . /Înalta Curte de Casație și Justiție s-au dispus următoarele: . . . . (prezentarea soluției astfel cum aceasta a rămas definitivă). În baza sentinței sus - menționate a fost emis de . . . . (indicarea instanței) mandatul de executare a pedepsei nr. . . . . din data de . . . . Executarea pedepsei a început la data de . . . . În cursul executării pedepsei a intrat în vigoare Legea nr. . . . . , publicată în Monitorul oficial al României nr. . . . . din . . . . , care prevede pentru infracțiunea pentru care am fost condamnat un maxim special mai mic decât pedeapsa închisorii de ... ani stabilite prin sentința penală sus - menționată.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 6 C. pen. și art. 595 C. proc. pen.

Pentru aceste motive, vă solicit să dispuneți admiterea cererii de modificare a pedepsei în sensul reducerii acesteia de la . . . . ani la . . . . ani închisoare.

Data,

Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei . . . . . . . /Tribunalului . . . . /Curții de Apel . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *