Model Cerere De Chemare în Judecată Revocarea Contractului De Vânzare-cumpărare
cabinet de avocat
Model Cerere de chemare în judecată pentru tăgăduirea paternității
27 noiembrie 2018
avocat
Model Cerere de constatare a reabilitării de drept în cazul suspendării executării pedepsei
27 noiembrie 2018

Model Cerere de chemare în judecată revocarea contractului de vânzare-cumpărare

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model Cerere de chemare în judecată revocarea contractului de vânzare-cumpărare

Model Cerere de chemare în judecată revocarea contractului de vânzare-cumpărare

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) ...................., domiciliat(ă) în ............... chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâții:

1. ......................., domiciliat(ă) în ........................,

2. ......................., domiciliat(ă) în ........................, pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să declarați față de subsemnatul

INOPOZABILITATEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE,

autentificat sub nr. ......... din ........ de Notarul Public, făcut în dauna intereselor mele în calitate de creditor al pârâtului(ei) .......... și obligarea pârâților la cheltuieli de judecată.

Motivele acțiunii:

În fapt, sunt creditorul pârâtului(ei) .............. care îmi datorează suma de ............. lei, dovadă pe care o fac cu ..............

Știindu-se urmărit(ă), pârâtul(a) .............................. a înstrăinat copârâtului(ei) ................... bunul (sau bunurile) prevăzute în contractul pe care l-au încheiat cu titlu oneros (sau gratuit).

Prin această înstrăinare eu am suferit un prejudiciu actual și personal, datorită faptului că pârâtul(a) ................. și-a provocat (sau și-a mărit) starea de insolvabilitate.

Voi dovedi complicitatea la fraudă a terțului dobânditor, pârâtul(a)......... care a cunoscut existența creanței mele și a achiziționat bunul tocmai pentru a zădărnici încasarea ei.

De aceea, vă rog, în conformitate cu art. 1565 din Codul civil, să admiteți acțiunea și să declarați inopozabilitatea contractul atacat, urmând ca în cazul in care terțul dobânditor refuză să îmi plătească suma de bani egala cu prejudiciul suferit de pe urma încheierii contractului, să dispuneți indisponibilizarea bunului până la încetarea executării silite a creanței pe care s-a întemeiat acțiunea.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 1562 - 1565 C. civ.

Depun acțiunea în trei exemplare, două pentru a fi comunicate pârâților, copia actului prin care îmi dovedesc calitatea de creditor al pârâtului(ei), cât și copia actului fraudulos încheiat de pârâți, timbru fiscal în valoare de ..... lei.

Data depunerii

....................

Semnătura,
..............

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI .............................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *