Model Cerere De Chemare în Judecată Pentru Tăgăduirea Paternității | Avocat
cabinet avocat
Model Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea paternității
27 noiembrie 2018
avocatura bucuresti
Model Cerere de chemare în judecată revocarea contractului de vânzare-cumpărare
27 noiembrie 2018

Model Cerere de chemare în judecată pentru tăgăduirea paternității

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model Cerere de chemare în judecată pentru tăgăduirea paternității

Model Cerere de chemare în judecată pentru tăgăduirea paternității

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul ..............., domiciliat în ............., chem în judecată și personal la interogatoriu pe soția pârâtă ............, domiciliată în ........, pentru

TĂGĂDUIREA PATERNITĂȚII

întrucât este cu neputință ca eu să fiu tatăl copilului minor ................, născut de sus-numita la data de .............

În cazul admiterii acțiunii vă rog să dispuneți radierea numelui și prenumelui meu, din actul de naștere al copilului, (la rubrica: tatăl), iar în baza art. 415 C. proc. civ. pârâta să fie obligată să-mi plătească cheltuieli de judecată.

Motivele acțiunii:

În fapt, m-am căsătorit cu pârâta la data de ............. ne-am despărțit în fapt la data de .............. iar la data de ............. pârâta a dat naștere minorului(ei).

Înainte de căsătorie nu am întreținut relații intime cu pârâta.

Din aceste date rezultă că pârâta a născut după 4 luni de la data căsătoriei noastre, așa încât este cu neputință ca eu să fiu tatăl copilului, a cărui paternitate înțeleg s-o tăgăduiesc.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 429, art. 430 Cod civil.

Pentru dovedirea acțiunii înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtei, de proba cu acte și de declarațiile martorilor .......... ........... ..........

Depun prezenta cerere în dublu exemplar și anexez copia certificatului de căsătorie, copia certificatului de naștere al copilului și copia hotărârii de desfacere a căsătoriei (de declarare a nulității sau anulării acesteia etc.).

Depun chitanța de plata taxei de timbru în valoare de ........ lei.

Data depunerii

..................

Semnătura,
..............

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ..........................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *