Model Cerere De Constatare A Reabilitării De Drept în Cazul Suspendării Executării Pedepsei
avocatura bucuresti
Model Cerere de chemare în judecată revocarea contractului de vânzare-cumpărare
27 noiembrie 2018
Avocat Online
Model Cerere de constatare a unei stări de fapt
27 noiembrie 2018

Model Cerere de constatare a reabilitării de drept în cazul suspendării executării pedepsei

avocat

avocat

Model Cerere de constatare a reabilitării de drept în cazul suspendării executării pedepsei

Model Cerere de constatare a reabilitării de drept în cazul suspendării executării pedepsei

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . .. . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . solicit să constatați că a intervenit

REABILITAREA MEA DE DREPT

privind pedeapsa . . . . . . . . . . . , pronunțată în baza art. . . . . . . , prin hotărârea nr. . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . , în dosarul penal nr. . . . . . . . , la care am fost condamnat cu suspendarea executării pedepsei sub supravegere.

Motivele cererii:

În fapt, prin hotărârea citată, am fost condamnat la . . . . . . . . . . . . . și în baza art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru un termen de . . . . .

Având în vedere că atât în termenul de supraveghere cât și în perioada de 3 ani de la împlinirea acestui teremn nu am săvârșit nicio infracțiune vă rog să constatați că am fost reabilitat de drept.

Formulez prezenta cerere pentru că această condamnare apare încă în fișa mea de cazier judiciar și fără o constatare judecătorească se refuză ștergerea ei din evidențe.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 165 Cod penal și art. 528 Cod procedură penală.

Anexez: . . . . . . . . .

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Spre deosebire de vechiul Cod Penal, noul Cod Penal nu mai reglementează instituția suspendării condiționate a executării pedepsei ci doar suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.( vezi art. 91 NCPP) În al doilea rând, spre deosebire de vechiul Cod Penal potrivit căruia rebilitarea de drept în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere intervenea la expirarea termenului de încercare dacă în interiorul acestuia persoana nu a mai săvârșea o nouă infracțiune și nici nu se pronunța revocarea suspendării executării pedepsei(art. 86 ind. 6 CP vechi) conform noului Cod pen., la expirarea termenului de supravegere se va considera doar că pedeapsa a fost executată. (art. 98 NCP) iar reabilitarea de drept va intervenii dacă în decurs de 3 ani de la data împlinirii termenului de supraveghere (stabilit de instanță conform art. 92 NCP), condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune(art. 165 NCP). În consecință LEGEA PENALĂ VECHE ESTE MAI FAVORABILĂ.

La împlinirea acestui termen de 3 ani autoritatea care ține evidența cazierului judiciar va șterge din oficiu mențiunile privind pedeapsa aplicată condamnatului. (art. 528 NCPP).

Conform Legii nr. 290/2004 persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidență dacă a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept. În cazul când în cazierul judiciar există și alte mențiuni, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență. (art. 9 (1) lit. c) art. 15 (1) lit. b) și (2) )

Persoana care figurează în evidența cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise dacă acestea nu corespund situației reale.

Cererea de rectificare trebuie motivată și însoțită de actele doveditoare și se adresează unității de poliție care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susținerile petiționarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o mențiune greșită, procedează la rectificarea datelor și comunică sau eliberează un nou certificat judiciar în locul celui contestat eliberare care va fi scutită de taxa de timbru și de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului.

Unitatea de poliție va comunica petiționarului modul de soluționare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.

Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competență domiciliază. Contestația este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronunțată este definitivă și irevocabilă.

În caz de admitere a contestației, instanța va trimite copie de pe hotărâre unității de poliție care a eliberat actul contestat, în vederea rectificării cazierului judiciar, atât la nivelul cazierului local, cât și central.

Cu toate că ștergerea condamnării din cazierul judiciar se face din oficiu, în practică s-a constatat că este nevoie de o constatare a reabilitări de drept pentru a se opera ștergerea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *