Model Cerere De Chemare în Judecată Pentru încredințarea Copilului Minor
firma avocatura
Model Cerere de chemare în judecată pentru împrumutul de consumație / de folosință
27 noiembrie 2018
avocat
Model Cerere de chemare în judecată pentru încuvințarea folosinței provizorii a unor lucruri
27 noiembrie 2018

Model Cerere de chemare în judecată pentru încredințarea copilului minor

caut avocat bun

caut avocat bun

Model Cerere de chemare în judecată pentru încredințarea copilului minor

Model Cerere de chemare în judecată pentru încredințarea copilului minor

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnata(ul) .............. domiciliat(ă) în ............., în numele și ca reprezentant(ă) legal(ă) a copilului meu minor ............, chem în judecată și personal la interogatoriu pe soțul(ia) pârât(ă) .................. domiciliat(ă) în ............, pentru

ÎNCREDINȚAREA COPILULUI MINOR

urmând ca, prin hotărârea ce veți pronunța, să-mi încredințați mie spre creștere și educare pe sus-numitul minor. Cer, de asemenea, ca pârâtul(a) să fie obligat(ă) să contribuie la întreținerea minorului și să-mi plătească cheltuieli de judecată.

Motivele acțiunii:

În fapt, sunt căsătorit(ă) cu pârâtul(a) de la data de ............., iar din căsătorie a rezultat minorul .........., născut la data de ...........

Datorită unor neînțelegeri ne-am despărțit în fapt la data de ............. Minorul a fost luat de pârât(ă) și dus la părinții lui (ei). Aceștia sunt în vârstă, nu au locuință corespunzătoare și condiții materiale suficiente pentru a asigura copilului o bună creștere și dezvoltare. Copilul a fost luat și dus la ei numai în scopul ca pârâtul(a) să nu poată fi obligat(ă) la întreținere, dovadă că nici acum nu contribuie cu nimic la creșterea și educarea copilului.

Având în vedere că până în prezent copilul a fost crescut de mine, din care cauză îmi este puternic atașat sufletește, vârsta sa, împrejurarea că eu mă pot ocupa personal de creșterea și educarea lui, că am condiții materiale mai bune decât pârâtul(a) și părinții săi, vă rog să-mi încredințați mie copilul spre creștere și educare.

De asemenea, vă rog ca pârâtul(a) să fie obligat(ă) la întreținerea minorului, în raport de veniturile pe care le realizează și de nevoile copilului, precum și la cheltuieli de judecată.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 496 Cod civil raportat la art. 396 Cod civil. care se aplică prin asemănare, și pe dispozițiile art. 499, art. 516 și art. 527 Cod civil cu privire la obligarea pârâtulu

În dovedirea acțiunii înțeleg să mă servesc de interogatoriul pârâtului(ei), de ancheta socială pe care o va face autoritatea tutelară și de declarațiile martorilor: ................ ........................ ..................

Depun cererea de chemare în judecată în dublu exemplar.

Anexez copia certificatului de căsătorie și copia certificatului de naștere al copilului minor.

Data depunerii

......................

Semnătura,
..............

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ............................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *