Chemare în Judecată Pentru împrumutul De Consumație / De Folosință
avocat
Model Cerere de chemare în judecată pentru împărțirea provizorie a locuinței
27 noiembrie 2018
caut avocat bun
Model Cerere de chemare în judecată pentru încredințarea copilului minor
27 noiembrie 2018

Model Cerere de chemare în judecată pentru împrumutul de consumație / de folosință

firma avocatura

firma avocatura

Model Cerere de chemare în judecată pentru împrumutul de consumație / de folosință

Model Cerere de chemare în judecată pentru împrumutul de consumație

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) ................., domiciliat(ă) în ................., chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) ............. domiciliat(ă) în .............., pentru a fi obligat(ă) să-mi restituie suma de .............. lei, pe care i-am împrumutat-o la data de ........, plus cheltuieli de judecată.

Motivele acțiunii:

În fapt, la data de .................... am împrumutat pârâtului(ei) suma de .................. lei, cu obligația de a mi-o restitui până la data de ............ așa cum dovedesc cu chitanța din data de ................... . Cu toate că termenul de restituire s-a împlinit, pârâtul(a) refuză restituirea sumei împrumutate.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 2158 C. civ.

În dovedirea acțiunii înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului (ei), de proba cu acte, expertiză și de declarațiile următorilor martori:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depun prezenta acțiune în dublu exemplar, actul de împrumut în copie, timbru fiscal în valoare de ................... lei.

Data depunerii

........................................

Semnătura,
..................................

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ............................

Cerere de chemare în judecată pentru împrumutul de folosință.

DOMNULE PREȘEDINTE

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . ., chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . ., pentru a fi obligat(ă) să-mi restituie . . . . . . . . . . . ., bun pe care i l-am împrumutat la data de . . . . . . ., sau contravaloarea sa în sumă de . . . . . . . . . lei, precum și suma de . . . . . . . lei, despăgubiri pentru lipsa de folosință a bunului și cheltuieli de judecată.

Motivele acțiunii:

În fapt, la data de . . . . . . . . . , am împrumutat pârâtului(ei) următoarele bunuri: . . . . . . . . . ., cu termen de restituire la data de . . . . . . . . . . . Deși termenul de restituire s-a împlinit, pârâtul(a) refuză restituirea. În cazul în care bunul sau bunurile au pierit sau au fost deteriorate din vina pârâtului(ei), vă rog să-l(o) obligați la despăgubiri civile, iar pentru stabilirea întinderii prejudiciului ce mi-a fost cauzat înțeleg să mă folosesc de proba cu expertiză tehnică.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 2146, art. 2155, art. 2148, art. 2149 C. civ.

În dovedirea acțiunii înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului (ei), de proba cu acte, expertiză și de declarațiile următorilor martori:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depun prezenta acțiune în dublu exemplar, actul de împrumut în copie, timbru fiscal în valoare de . . . . . . . . lei.

Data depunerii

. . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *