Model Cerere De Chemare în Judecată Pentru încuvințarea Folosinței Provizorii A Unor Lucruri
caut avocat bun
Model Cerere de chemare în judecată pentru încredințarea copilului minor
27 noiembrie 2018
avocat bucuresti
Model Cerere de chemare în judecată pentru legături personale cu minorul
27 noiembrie 2018

Model Cerere de chemare în judecată pentru încuvințarea folosinței provizorii a unor lucruri

avocat

avocat

Model Cerere de chemare în judecată pentru încuvințarea folosinței provizorii a unor lucruri

Model Cerere de chemare în judecată pentru încuvințarea folosinței provizorii a unor lucruri

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . ., chem în judecată pe soțul meu, pârâtul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . , pentru

ÎNCUVIINȚAREA FOLOSINȚEI PROVIZORII A UNOR BUNURI COMUNE,

urmând a fi obligat(ă) să-mi predea următoarele bunuri comune:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și să fie obligat să-mi plătească cheltuielile de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motivele acțiunii:

În fapt, sunt căsătorit (ă) cu pârâtul(a), care la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-a alungat din domiciliu atât pe mine, cât și pe cei doi copii minori rezultați din căsătorie. Toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei au rămas în folosința lui. Cer să fie obligat(ă) să-mi predea numai bunurile enunțate mai sus și care îmi sunt de strictă necesitate.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 358 Cod civil (sau art. 997 C. proc. civ., în cazul în care folosința bunurilor se cere pe cale de ordonanță președințială).

Înțeleg să fac dovada acțiunii cu interogatoriului pârâtului(ei), care urmează să fie citat(ă) cu această mențiune, și cu declarațiile martorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depun prezenta acțiune în dublu exemplar, timbru fiscal în valoare de . . . . . . . . . . lei (cererea de ordonanță președințială se timbrează separat, iar acțiunea se timbrează la valoarea bunurilor a căror folosință se cere).

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Încheiat astăzi . . . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . exemplare.

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *