Model Cerere De Acordare A Ajutorului Public Judiciar | Discută Cu Un Avocat
avocat specializat
Model TESTAMENT CUPRINZÂND O SUBSTITUȚIE FIDEICOMISARĂ
3 octombrie 2018
Avocat Online
Model Cerere de acordarea asistenței juridice gratuite victimei unei infracțiuni
16 octombrie 2018

Model Cerere de acordare a ajutorului public judiciar

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Model Cerere de acordare a ajutorului public judiciar

Model Cerere de acordare a ajutorului public judiciar

Către Tribunalul / Judecătoria . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domnule președinte,

Subsemnatul (nume prenume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . , Tel/fax/e-mail . . . . . . . . . , cu domiciliul/reședința în. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . , în dosarul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . aflată pe rolul instanței . . . . . . . . . . în faza de judecată . . . . . . . . . . . . . . . . . , având ca obiect (natura litigiului) . . . . . . . . . . . . . . . . . vă solicit acordarea

AJUTORULUI PUBLIC JUDICIAR

prevăzut de O.U.G. nr.51/2008, în sumă de …………………. lei, pentru:

[ ] asistență avocațială;

[ ] plata expertului;

[ ] plata traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului;

[ ] plata onorariului executorului judecătoresc;

[ ] scutiri amânări, eșalonări la plata taxelor judiciare.

Solicit ajutorul public judiciar deoarece nu sunt în stare să fac față cheltuielilor pe care le presupune susținerea acestui proces civil, fără a-mi primejdui întreținerea proprie sau a familiei mele.

Menționez că am următoarea situație familială:

Locuiesc cu . . . . .(nr.) persoane (soț/soție, copii și alți descendenți în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea solicitantului):

Numele și prenumele persoanei Relația cu solicitantul Data nașterii (în cazul minorului) Se află această persoană în întreținerea solicitantului? Se află solicitantul în întreținerea acestei persoane?
Am în întreținere o altă persoană care nu locuiește cu subsemnatul:

Numele și prenumele Relația cu solicitantul Data nașterii (în cazul minorilor)
Starea materială a subsemnatului și a familiei mele se prezintă astfel:

Detalii despre venitur lunar în ultimele două luni anterioare formulării cererii Solicitantul Soțul sau partenerul de viață Persoanele aflate în întreținere Persoanele care îl au în întreținere
Venitul mediu net lunar, pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii este de . . . . . . . . lei.

Starea materială a solicitantului: Perioada de timp
Salarii, indemnizații
Profit din afaceri
Pensii
Venituri
Beneficii din partea statului:
- alocații
- ajutor de șomaj și asigurări sociale
- venituri provenite din drepturi asupra unor bunuri mobile sau imobile
- alte venituri
TOTAL
Valoarea proprietăților Solicitantul Soțul sau partenerul de viață Persoanele aflate în întreținerea solicitantului Persoanele care îl au în întreținere pe solicitant
Imobilul în care locuiți
Alte imobile
Terenuri
Economii
Acțiuni
Vehicule cu motor
Alte bunuri
TOTAL
Cheltuieli lunare

Cheltuieli lunare Solicitantul Soțul sau partenerul de viață Persoane aflate în întreținerea solicitantului Persoane care îl au în întreținere pe solicitant
Impozite
Contribuții la asigurări sociale
Taxe locale
Cheltuieli ipotecare
Chirii pentru educație
Cheltuieli pentru întreținerea copiilor
Rate
Restituire de împrumuturi
Obligații legale de întreținere
Alte cheltuieli
TOTAL
Declar pe propria răspundere că informațiile oferite sunt adevărate și complete și că că în cursul ultimelor 12 luni am mai beneficiat de ajutor public judiciar, sub forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în cuantum total de . . . . . . lei pentru cauza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Îmi asum obligația de a declara de îndată autorității competente să soluționeze cererea orice schimbări survenite în situația mea financiară.

Am luat la cunoștință despre faptul că, în cazul pierderii procesului, cheltuielile de judecată ale părții adverse vor fi puse în sarcina mea, precum și posibilitatea de a fi obligat la restituirea sumelor de care voi beneficia/am fost scutit cu titlu de ajutor public judiciar, dacă instanța va constatata ulterior că am formulat prezenta cerere cu rea-credință, prin ascunderea adevărului cu privire la situația materială reală a familiei mele.

În drept îmi susțin prezenta cerere în baza art. 90 C. pr. civ. și Ordonanței de Urgență nr. 51/2008, privind ajutorul public judiciar în materie civilă, comercială și în baza art. 72 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Anexez următoarele înscrisuri privind veniturile subsemnatului și ale familiei mele, preccum și dovezi cu privire la obligațiile de întreținere sau de plată și copii de pe actele de identitate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locul și data întocmirii . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *