Ajutor Public Judiciar » Consultă Avocat
avocat bucuresti on line
Analizarea conditiilor de atragere a raspunderii patrimoniale a actionarului majoritar intr-o societate comerciala
30 martie 2020
caut avocati bucuresti
Actiune revocatorie, Termen de prescriptie
30 martie 2020

Ajutor public judiciar

avocat

avocat

Ajutor public judiciar

Drept civil si procesual civil.

Art. 4, 8, 14 O.U.G. 51/2008

Ajutorul public judiciar nu constituie un beneficiu al legii, ci trebuie acordat numai persoanelor care nu pot face fata costurilor unui proces fara a pune in pericol intretinerea sa ori a familiei sale; prin urmare, trebuie rasturnata prezumtia obtinerii unor venituri suficiente acestui demers in cuantumurile reglementate de art. 8 din O.U.G.51/2008,, cumulativ cu dovedirea modului in care suportarea costurilor procesului afecteaza intretinerea sa si/sau a familiei sale.

Curtea de Apel Bacau - Sectia I Civila incheiere din 13 noiembrie 2013

Cauza inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bacau sub nr. 4293/279/2009 - sectia I civila - are ca obiect recursul declarat de paratul reclamant C.C. impotriva deciziei nr. 198/AC/19.10.2012 a Tribunalului Neamt, intr-un litigiu vizand partaj bunuri comune.

Pentru primul termen, cel din 23.10.2013, instanta a stabilit in sarcina recurentului, functie de motivele de recurs invocate, obligatia timbrarii cu o taxa judiciara de 600 lei si un timbru judiciar de 5 lei (potrivit rectificarii din 23.10.2013);

Dupa dezbaterile de la acel termen, dar pana la sfarsitul sedintei, s-a prezentat recurentul depunand cerere de ajutor public judiciar sub forma scutirii de plata taxei de timbru de 600 lei (fl. 62); Cererea a primit termen la 13.11.2013 in camera de consiliu, iar petentul a fost instiintat sa depuna pana la termen inscrisuri doveditoare ale veniturilor si cheltuielilor de intretinere conform art. 14 din O.U.G. 51/2008

Pentru termenul fixat, s-a constatat ca adresa i-a fost inaintata la 25.10.2013 impreuna cu citatie (fl. 90, 91) la domiciliul procesual avut pe parcursul procesului - P.N., str. P.M. 162 A (si nu domiciliul din CI unde nu a solicitat nicicand comunicarea actelor procesuale), iar pana la termen nu s-a dat curs solicitarii.

Examinand cererea, intemeiata pe dispozitiile art. 6 lit. d, 7, 8 si 33 din O.U.G. 51/2008 si motivata pe cuantumul foarte ridicat al taxei judiciare in raport de veniturile pe membru familie mult sub 300 lei din ultimele 2 luni, justificat de intretinerea a doi minori beneficiari de alocatie in suma de 84 lei, de absenta veniturilor sotiei si de neincasarea nici unui venit din partea societatii detinute intrucat lucreaza in pierdere, Curtea a constatat urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art.4 O.U.G. 51/2008, poate solicita acordarea ajutorului public judiciar (...) orice persoana fizica in situatia in care nu poate face fata cheltuielilor unui proces fara a pune in pericol intretinerea sa ori a familiei sale.

Prin urmare, un justitiabil care formuleaza o astfel de cerere trebuie, sa rastoarne prezumtia ca dispune de mijloacele necesare achitarii costurilor procedurii judiciare, proband, functie de situatie, in primul rand, vreunul din cuantumurile prevazute de art. 8 alin.1, 2 („Beneficiaza de ajutor public judiciar in formele prevazute la art. 6 persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 300 lei. In acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avanseaza in intregime de catre stat.

(2) Daca venitul mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avanseaza de catre stat in proportie de 50%’").

Sustinand venituri de sub 300 lei/membru familie, petentul nu a depus nici un fel de dovezi privind:

  • veniturile sotiei sau absenta lor asa cum sustine, in conditiile in care la tribunal aceasta a raspuns in cauza ca reprezentant al intervenientei S.C. „N.T” SRL, respectiv administrator, calitate in care, indiscutabil, obtine venituri salariale potrivit art. 6 pct. IV lit.”a” Legea 263/2010; aceeasi concluzie este sustinuta si de balantele depuse de aceasta parte, din care rezulta plata de salarii si contributii sociale, in cuantum de2924 lei/august si 3344 lei/septembrie; Insa, in absenta dovezilor privind numarul de angajati ai societatii, instanta nu poate concluziona asupra cuantumului concret al veniturilor acesteia.
  • veniturile sale reale ca unic asociat al S.C.”N.T” S.RL. - printr-o adeverinta emisa de aceasta entitate, avand in vedere ca balanta analitica nu are valoarea financiar-contabila invocata, de document constatator al lipsei profitului, iar la tribunal aceasta societate a sustinut o taxa de 1172 lei, in contextul acelorasi pierderi invocate.

In al doilea rand, si cumulativ, trebuie sa probeze ca, achitarea taxelor judiciare, afecteaza posibilitatile de intretinere a familiei; ori, in absenta unor dovezi privind cheltuielile lunare ale familiei, nu se poate efectua o verificare a acestei de-a doua conditii, astfel incat, sa se poata aprecia daca se poate da eficienta, art. 8 alin.3 O.U.G. 51/2008 („
ajutorul public judiciar se poate acorda si in alte situatii, proportional cu nevoile solicitantului, in cazul in care costurile certe (---) ale procesului sunt de natura sa ii limiteze accesul efectiv la justitie (---„));
Nici aceasta proba nu a facut-o petentul, desi i s-a comunicat necesitatea producerii sale.

Ori, art. 14 alin1 prevede ca Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formuleaza in scris si va cuprinde mentiuni privind obiectul si natura procesului pentru care se solicita ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul si starea materiala a solicitantului si a familiei sale, atasandu-se inscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia si ale familiei sale, precum si dovezi cu privire la obligatiile de intretinere sau de plata. Cererea va fi insotita si de o declaratie pe propria raspundere a solicitantului in sensul de a preciza daca in cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, in ce forma, pentru ce cauza, precum si cuantumul acestui ajutor”.

Nu in ultimul rand, s-a mai constatat ca taxa datorata nu are un cuantum excesiv, nici fata de nivelul venitului minim pe economie - fiind inferior acestuia - nici fata de miza procesului.

In acest context, punctand si faptul ca este greu de crezut ca patru persoane s-au intretinut in cursul anului 2013 cu doar 84 lei alocatie minori (42 lei/luna/minor), s-a apreciat ca nu s-a rasturnat aceasta prezumtie, pentru a se acorda scutirea de plata taxei judiciare, motiv pentru care cererea a fost respinsa.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.