Model TESTAMENT CUPRINZÂND O SUBSTITUȚIE FIDEICOMISARĂ
avocat online bun
Model TESTAMENT CU TITLU PARTICULAR
3 octombrie 2018
caut avocati bucuresti
Model Cerere de acordare a ajutorului public judiciar
16 octombrie 2018

Model TESTAMENT CUPRINZÂND O SUBSTITUȚIE FIDEICOMISARĂ

avocat specializat

avocat specializat

Model TESTAMENT CUPRINZÂND O SUBSTITUȚIE FIDEICOMISARĂ

Model TESTAMENT CUPRINZÂND O SUBSTITUȚIE FIDEICOMISARĂ

TESTAMENT*

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., fără moștenitori rezervatari, dispun prin prezentul testament următoarele:

Las lui . . . . . . . . . . ., domiciliat . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de instituit, conform art. 993 C. civ., imobilul situat in . . . . . . . . . . ., înscris în Cartea Funciară . . . . . . . . . .a localității . . . . . . . . . ., nr. cad . . . . . . . . . .cu sarcina de a-l administra și a-l preda, la decesul său, fratelui meu . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .în calitate de substituit.

Dispun ca, după decesul instituitului, fratele meu, să devină proprietar al acestui imobil, deoarece l-am dobândit de la bunicii mei și doresc să rămână, în continuare, în patrimoniul familiei noastre.

Acest testament a fost întocmit cu respectarea art. 1044 C. civ. și reprezintă ultima mea voința.

Prezentul testament se înregistrează pe cheltuiala subsemnatului în Registrul național notarial de evidență a liberalităților (RNL).

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNL și . . . . . . . . . . . exemplare s-au eliberat părții.

Testator,

Semnătura, . . . . . . . . . .

* În cazul unui astfel de testament, i se va pune în vedere testatorului că poate dispune indisponibilizarea bunului pentru perioada în care acesta se află în patrimoniul instituitului.

TESTAMENT*

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., fără moștenitori rezervatari, dispun prin prezentul testament următoarele:

Las lui . . . . . . . . . . ., domiciliat . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., toate bunurile mele mobile și imobile instituindu-l legatar universal.

Legatarul universal în calitate de instituit, conform art. 993 C. civ., va transmite la decesul său substituitului . . . . . . . . . . ., domiciliat . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., bunurile rămase de care nu a dispus.

Acest testament a fost întocmit cu respectarea art. 1044 C. civ. și reprezintă ultima mea voința.

Prezentul testament se înregistrează pe cheltuiala subsemnatului în Registrul național notarial de evidență a liberalităților (RNL).

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNL și . . . . . . . . . . . exemplare s-au eliberat părții.

Testator,

Semnătura, . . . . . . . . . .

* Acest testament reprezintă o liberalitate reziduală întocmită în condițiile art. 1101 C. civ.

TESTAMENT*

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., fără moștenitori rezervatari, dispun prin prezentul testament următoarele:

Las lui . . . . . . . . . . ., domiciliat . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de instituit, conform art. 993 C. civ., imobilul situat in . . . . . . . . . . ., înscris în Cartea Funciară . . . . . . . . . .a localității . . . . . . . . . . . . ., nr. cad . . . . . . . . . .cu sarcina de a-l administra și a-l preda, la decesul său, fratelui meu . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .în calitate de substituit.

Dispun ca, după decesul instituitului, fratele meu, să devină proprietar al acestui imobil, deoarece l-am dobândit de la bunicii mei și doresc să rămână, în continuare, în patrimoniul familiei noastre.

În cazul în care fratele meu va deceda înaintea instituitului sau nu va dori să accepte acest legat, dispun ca imobilul să-i revină fiicei sale . . . . . . . . . ., în calitate de al doilea substituit, în conformitate cu dispozițiile art. 1000 C. civ.**.

Acest testament a fost întocmit cu respectarea art. 1044 C. civ. și reprezintă ultima mea voință.

Prezentul testament se înregistrează pe cheltuiala subsemnatului în Registrul național notarial de evidență a liberalităților (RNL).

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNL și . . . . . . . . . . . exemplare s-au eliberat părții.

Testator,

Semnătura, . . . . . . . . . .

* În cazul în unui astfel de testament, i se va pune în vedere testatorului că poate dispune indisponibilizarea bunului pentru perioada în care acesta se află în patrimoniul instituitului.

** În lipsa acestei dispoziții exprese a testatorului cu privire la predecesul sau renunțarea substituitului, legatul revine instituitului (art. 1000 C. civ.).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *