Acțiune Posesorie în Complângere (pentru Tulburare De Fapt A Posesiei)
caut avocat
Model Acțiune posesorie în complângere (pentru deposedare neviolentă)
19 septembrie 2018
caut avocat
Model Acțiune posesorie în complângere (tulburare de drept a posesiei)
19 septembrie 2018

Model Acțiune posesorie în complângere (pentru tulburare de fapt a posesiei)

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model Acțiune posesorie în complângere (pentru tulburare de fapt a posesiei)

Model Acțiune posesorie în complângere (pentru tulburare de fapt a posesiei)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . pentru a fi obligat să-mi lase în liniștită posesie terenul situat . . . . . . . . . . . . . cu următoarele vecinătăți . . . . . . . . . . . . . . . . și să-mi plătească suma de lei . . . . . . . . . . . . pentru repararea prejudiciului pe care mi l-a cauzat. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată.

Motivele acțiunii:

În fapt, subsemnatul exercit asupra terenului sus-menționat o posesie continuă, pașnică, publică și neprecară, de . . . . . . . . . . . ani. În cursul ultimelor luni, pârâtul a pătruns de mai multe ori pe terenul meu, aducându-și vitele la păscut pe fânețele mele și pretinzând că are dreptul să o facă întrucât terenul i-ar aparține. Întrucât subsemnatul exercit o posesie utilă și neviciată și care la data tulburării era mai veche de un an, având în vedere că nu a trecut încă un an de la această tulburare, sunt îndreptățit să cer încetarea faptelor care tulbură posesia mea.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 949, art. 951 și art. 922 din Codul civil. .

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului, care urmează a fi citat cu această mențiune, și cu proba cu martori, în care scop propun a fi audiați: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depun prezenta acțiune în două exemple, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul (numele și prenumele reclamantului) domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . , chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele pârâtului) domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . , pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța, să-l obligați să-mi lase în liniștită posesie terenul situat în . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . , cu următoarele vecinătăți . . . . . . . . . . , și să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . . lei pentru repararea prejudiciului pe care mi l-a cauzat. Cer de asemenea cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele cererii sunt următoarele:

În fapt, subsemnatul exercit asupra terenului sus-menționat o posesie continuă, pașnică, publică și neprecară, de . . . . . . . . . . . ani. În cursul ultimelor luni, pârâtul a pătruns de mai multe ori pe terenul meu, aducându-și vitele la păscut pe fânețele mele și pretinzând că are dreptul s-o facă, întrucât terenul i-ar aparține. Cum subsemnatul exercit o posesie care îndeplinește condițiile unei posesii utile astfel cum este definită prin art. 922 din Codul civil și care, la data tulburării, era mai veche de un an de zile și deoarece nu a trecut încă un an de la această tulburare, sunt îndreptățit să cer încetarea faptelor care tulbură posesia mea.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 949, și art. 951 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat în această mențiune - și de proba cu martori pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . .

Depun prezenta cerere în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.