Model Acțiune Posesorie în Complângere (tulburare De Drept A Posesiei)
cabinet de avocat
Model Acțiune posesorie în complângere (pentru tulburare de fapt a posesiei)
19 septembrie 2018
caut avocat
Model Acțiune posesorie
19 septembrie 2018

Model Acțiune posesorie în complângere (tulburare de drept a posesiei)

caut avocat

caut avocat

Model Acțiune posesorie în complângere (tulburare de drept a posesiei)

Model Acțiune posesorie în complângere (tulburare de drept a posesiei)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . pentru a fi obligat să-mi lase în liniștită posesie terenul situat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu următoarele vecinătăți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, subsemnatul exercit asupra terenului sus-menționat o posesie continuă, pașnică, publică și neprecară de . . . . . . ani. În cursul ultimelor luni, și anume la data de . . . . . . . . . . și de . . . . . . . . . pârâtul mi-a adresat notificările nr. . . . . . . . . . și nr. . . . . . . . . . prin care mă soma să-i las folosința terenului, pretinzând că este proprietarul ei prin moștenire de la bunicul său. Cum subsemnatul exercit o posesie utilă în conformitate cu art. 922 din Codul civil și care, la data tulburării, era mai veche de un an de zile, și deoarece nu a trecut un an de la această tulburare, sunt îndreptățit să cer încetarea ei.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 916-917, art. 949 și art. 951 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte, și anume, de cele două notificări trimise de pârât și de proba cu martori, pentru care propun pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *