Codul Civil

Codul Civil 2019 – Actualizat

19 aprilie 2019

Codul Civil: Dispoziții finale

Codul Civil: Dispoziții finale   Data intrării în vigoare Art. 2.664. - (1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea […]
19 aprilie 2019

Codul Civil: Obligațiile

Codul Civil: Obligațiile   Legea aplicabilă obligațiilor contractuale Art. 2.640. - (1) Legea aplicabilă obligațiilor contractuale se determină potrivit reglementărilor dreptului Uniunii Europene. (2) În materiile […]
19 aprilie 2019

Codul Civil: Cambia, biletul la ordin și cecul

Codul Civil: Cambia, biletul la ordin și cecul   SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale   Legea aplicabilă capacității Art. 2.647. - Persoana care, potrivit legii sale naționale, […]
19 aprilie 2019

Codul Civil: Prescripția extinctivă

Codul Civil: Prescripția extinctivă   Legea aplicabilă Art. 2.663. - Prescripția extinctivă a dreptului la acțiune este supusă legii care se aplică dreptului subiectiv însuși.  
19 aprilie 2019

Codul Civil: Bunurile incorporale

Codul Civil: Bunurile incorporale   Legea aplicabilă operelor de creație intelectuală Art. 2.624. - (1) Nașterea, conținutul și stingerea drepturilor de autor asupra unei opere de […]
19 aprilie 2019

Codul Civil: Formele de publicitate

Codul Civil: Formele de publicitate   Legea aplicabilă Art. 2.626. - (1) Formele de publicitate, realizate în orice mod, referitoare la bunuri sunt supuse legii aplicabile […]
19 aprilie 2019

Codul Civil: Ipotecile mobiliare

Codul Civil: Ipotecile mobiliare   Aplicarea legii locului unde se află bunul Art. 2.627. - Condițiile de validitate, publicitatea și efectele ipotecii mobiliare sunt supuse legii […]
19 aprilie 2019

Codul Civil: Moștenirea

Codul Civil: Moștenirea   Legea aplicabilă Art. 2.633. - Moștenirea este supusă legii statului pe teritoriul căruia defunctul a avut, la data morții, reședința obișnuită.   […]
19 aprilie 2019

Codul Civil: Actul juridic

Codul Civil: Actul juridic   Legea aplicabilă condițiilor de fond Art. 2.637. - (1) Condițiile de fond ale actului juridic sunt stabilite de legea aleasă de […]