Model Acțiune Posesorie în Complângere (pentru Deposedare Neviolentă)
avocat pret
Model Acțiune posesorie de reintegrare (pentru tulburare violentă a posesiei)
19 septembrie 2018
cabinet de avocat
Model Acțiune posesorie în complângere (pentru tulburare de fapt a posesiei)
19 septembrie 2018

Model Acțiune posesorie în complângere (pentru deposedare neviolentă)

caut avocat

caut avocat

Model Acțiune posesorie în complângere (pentru deposedare neviolentă)

Model Acțiune posesorie în complângere (pentru deposedare neviolentă)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . , pentru ca, prin hotărârea ce veți pronunța, să-l obligați să-mi lase în liniștită posesie terenul situat în . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . ., cu următoarele vecinătăți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cer de asemenea cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele cererii sunt următoarele:

În fapt, subsemnatul exercit asupra terenului sus-menționat o posesie continuă, pașnică, publică și neprecară, de . . . . . ani. În cursul ultimelor luni, însă, pârâtul a intrat cu plugul pe terenul meu, arând o porțiune de . . . . . . . . . m adâncime pe toată latura învecinată cu terenul său și pretinzând ca aceasta porțiune îi aparține prin moștenire de la tatăl său. Cum subsemnatul exercit o posesie utilă și neviciată și care, la data deposedării, era mai veche de un an de zile și deoarece nu a trecut încă un an de la această deposedare, sunt îndreptățit să cer încetarea faptelor care mă împiedică să-mi exercit posesia.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 919, art. 922, art. 949, art. 951 Cod civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat în această mențiune și de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele martorului), din . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . apart. . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

Depun prezenta acțiune, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtul.

Semnătura reclamantei,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.