Model Acțiune Posesorie De Reintegrare (pentru Tulburare Violentă A Posesiei)
Model Acțiune posesorie de reintegrare (pentru tulburare violentă a posesiei) 1
Model Acțiune pentru rezoluțiunea unui contract de vânzare cumpărare
19 septembrie 2018
caut avocat
Model Acțiune posesorie în complângere (pentru deposedare neviolentă)
19 septembrie 2018

Model Acțiune posesorie de reintegrare (pentru tulburare violentă a posesiei)

avocat pret

avocat pret

Model Acțiune posesorie de reintegrare (pentru tulburare violentă a posesiei)

Model Acțiune posesorie de reintegrare (pentru tulburare violentă a posesiei)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele reclamantului), domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . ., chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele pârâtului) domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . ., pentru ca, prin hotărârea ce veți pronunța, să-l obligați să-mi lase în liniștită posesie terenul situat în . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . , cu următoarele vecinătăți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cer de asemenea cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele cererii sunt următoarele:

În fapt, subsemnatul exercit dreptul asupra terenului sus-menționat. În cursul lunii trecute, și anume la data de . . . . . . . . . . ., pârâtul a dărâmat o parte din gardul ce desparte acest teren de proprietatea sa învecinată, a pătruns cu toată opunerea mea pe terenul meu și a ridicat circa . . . . . . . . . . . . kg din recolta de roșii, declarând că această recoltă i-ar aparține. La data de . . . . . . . . . . . . . . , cu toată opunerea mea, el a repetat acest act. Caracterul violent al tulburării rezultă atât din dărâmarea gardului, cât și din ridicarea prin forță a recoltei.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 949 - art. 951 din Codul civil și art. 1002 - art.1004 din C. Pr. Civ..

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - precum și de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele martorului), din . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . apart. . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . .

Depun prezenta acțiune în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtul.

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.