Lipsa Plangerii Prealabile - Retragerea Plangerii Prealabile - Discuta Cu Un Avocat
avocat bucuresti on line
Inselaciunea
5 noiembrie 2012
avocat bucuresti
Impacarea partilor
5 noiembrie 2012

Lipsa plangerii prealabile Retragerea plangerii prealabile

firma avocatura

firma avocatura

Lipsa plangerii prealabile Retragerea plangerii prealabile

De regulă, acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. Există totuşi şi excepţii, atunci când promovarea unor acţiuni este lăsată la latitudinea persoanei vătămate. Aceasta se face fie în considerarea pericolului social redus al infracţiunii, fie datorită faptului că desfăşurarea procesului i-ar putea cauza prejudicii morale părţii vătămate.

De obicei acţiunea este pusă în mişcare la plângerea prealabilă a victimei în cazul următoarelor infracţiuni: insultă, calomnie, loviri, vătămare corporală, viol în forma simplă(chiar dacă această infracţiune prevede un pericol social ridicat, acţiunea se va pune în mişcare doar la plângerea victimei tocmai pentru ca este o situaţie stânjenitoare pentru aceasta şi îi poate aduce prejudicii morale).

Dacă legea prevede că acţiunea se pune în mişcare doar la plângerea prealabilă a părţii vătămate, absenţa acestei plângeri înlătură răspunderea penală. Prin excepţie, acţiunea penală se poate pune în mişcare şi din oficiu atunci când persoana vătămată e lipsită de capacitate de exerciţiu sau e o persoană cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

Lipsa plangerii prealabile Retragerea plangerii prealabile

Retragerea plângerii: are acelaşi efect ca şi lipsa acesteia, adică înlătură răspunderea penală. Pentru aceasta trebuiesc îndeplinite condiţiile:

1. retragerea plângerii trebuie făcută de persoana prevăzută de lege, adică de către persoana vătămată sau de reprezentantul legal ori contractual al acesteia.

2. retragerea trebuie să fie explicită, adică să constea într-o declaraţie în faţa instanţei prin care persoana vătămată arată că renunţă la acţiunea penală introdusă. Prin excepţie, retragerea poate fi şi implicită dacă sunt îndeplinite condiţiile:

- este vorba de una dintre infracţiunile prevăzute de art. 279, lit. a) din Codul de Procedură Penală(insultă, calomnie, ameninţare, lovire în formă simplă, abuz de încredere).

- persoana vătămată să fii lipsit nejustificat de la două termene consecutive.

Această condiţie nu e îndeplinită atunci când partea vătămată nu a fost legal citată sau când a fost prezent apărătorul legal al acesteia.

- cauza să se afle în curs de judecată la prima instanţă

3. retragerea plângerii să intervină înainte de rămânerea definitivă a hotărârii

4. retragerea să fie totală şi necondiţionată. Nu e posibilă o retragere sub condiţia executării unei prestaţii de către inculpat.

Plângerea prealabilă e guvernată de principiul solidarităţii active şi pasive. Atunci când există mai multe persoane vătămate se va angaja răspunderea penală a inculpatului chiar dacă plângerea a fost introdusă sau menţinută doar de o singură persoană.

Potrivit principiului solidarităţii pasive, atunci când fapta a fost comisă în participaţie este suficientă introducerea ori menţinerea plângerii pentru unul singur dintre participanţi pentru a se antrena răspunderea penală a tuturor participanţilor.

În cazul retragerii plângerii penale inculpatul poate cere continuarea procesului pentru a-şi dovedi nevinovăţia.

Mai multe informatii pe pagina Avocat drept penal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *