Mostenire Costuri Notariale » Întreabă Avocat

Mostenire Costuri Notariale

cristea a întrebat 2 ani în urmă

Mostenire Costuri Notariale

Parintii mei au decedat, tata in anul 2005 si mama in anul 2019. Tata are 4 surori in viata., iar noi suntem 4 frati.

Noi am locuit impreuna cu bunicii, fiind doua curti cu doua case: una in care am locuit noi si una unde au locuit bunicii. Terenul apartine bunicii dupa tata. Parintii mei au ingrijit de batrani, au suportat toate cheltuielile de inmormantare, parastase, impozite.

In registrul agricol este trecut pe numele tatalui meu casa unde am locuit, insa terenul arabil care il detinem este pe numele bunicii.

Cum se procedeaza in acest caz? Pot intra in posesia acestei case si cum daca fratii mei imi cedeaza?

De asemenea pe numele bunicii mai sunt detinute mai multe terenuri intravilan, fanete, paduri, cum se procedeaza cu ele daca unele dintre ele le folosim noi dar fara acte? Precizez ca nu este nici un testament, act de proprietate.

Ce costuri notariale ar implica tot procesul?

 

Mostenire Costuri Notariale

1 Answers
Avocat Online answered 2 ani ago
Buna ziua,
Regasiti mai jos detalii despre procedura si model cerere.
 
PROCEDURA privind eliberarea ”Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale”
- Anexa 24 -
ACTE NECESARE
1. Cerere – conform tipizat;
2. Certificat de deces pentru persoana decedată după care se face succesiunea;
3. Certificat de atestare fiscală – original, eliberat de Direcţia Taxe şi Impozite Locale pe numele defunctului;
4. Certificat de naştere și de căsătorie pentru şotia supravieţuitoare/şotul supravieţuitor, sau sentinţa judecătorească prin care s-a pronunţat desfacerea căsătoriei (divorţul) în cazul în care aceştia se recăsătoresc
5. Certificat de naştere și de căsătorie (în cazul schimbării numelui) pentru moştenitori;
6. Actul de identitate pentru toți moștenitorii;
7. Extras Carte Funciară eliberat în luna în care se depune cererea, în situaţia în care obiectul moştenirii se referă la un imobil de natura construcţie și/sau teren;
8. Titlul de proprietate în situaţia în care obiectul succesiunii se referă la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar;
9. Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor deţinute de persoana decedată după care urmează a se dezbate succesiunea (contract vânzare-cumparare/construire,
proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de achitare integral, testament etc.
Cererea însoțită de actele necesare se depune la registratura Primăriei. Actele doveditoare, cu excepția Certificatului de atestare fiscal, se depun în copie cu mențiunea
”Conform cu originalul”, nume și prenume în clar, semnătura și data.
Verificarea documentelor se realizează de către Secretar prin Direcția Asistență Legislativă, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.
NOTĂ: Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24) se eliberează o singură data la cererea moştenitorilor (succesibililor) prezumtivi ai defunctului.
Persoană îndreptățită să solicite eliberarea Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa nr.24), este persoana care face dovada scrisă că are vocație succesorală (este
una din prezumtivii moștenitori legali sau testamentarii) a defunctului-autor al succesiunii.

Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfășoară exclusiv în fața notarului public
competent sau a instanței judecătorești în a cărei raza teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul.
Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa nr.24) nu atestă calitatea de moştenitor și nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile deținute de defunct.
 
Model cereri si informatii mostenire
https://consultantavocat.ro/model-cerere-de-deschidere-a-procedurii-succesorale/
https://consultantavocat.ro/?s=mostenire
 
Cu stimă,
Avocat Marius Todeancă
+4 0745 034 638
marius.todeanca @ consultantavocat.ro

Adaugă răspuns

20
+
12
=