Dreptul De Proprietate Privată | Consultanță Juridică 24/7 - Discută Cu Un Avocat
cabinet avocat
Obiectul raportului juridic civil. Clasificarea bunurilor
16 ianuarie 2017
avocat bucuresti
Preluarea datoriei
30 ianuarie 2017

Dreptul de proprietate privată

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Dreptul de proprietate privată

Noțiune

Conform art.555 Cod Civil, dreptul de proprietate privată constituie dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

Conținut

Dreptul de proprietate are 3 atribute, și anume: posesia, folosința și dispoziția.

  1. Posesia

Este expresia juridică a aproprierii și stăpânirii lucrului, constituind o stare de drept.

Titularul dreptului de proprietate are posibilitatea fie de a a exercita o stăpânire  efectivă a lucrului în materialitatea sa, direct și nemijlocit prin putere proprie și în interes propriu, fie de a consimți ca stăpânirea să fie exercitată, în numele și în interesul lui de către o altă persoană.

  1. Folosința

Reprezintă facultatea conferită titularului dreptului de proprietate de a uza de lucrul său și facultatea de a pune lucrul în valoare prin exploatarea acestuia în propriul său interes, dobândind fructele pe care le poate obține din acesta.

De regulă, uzul bunurilor consumptibile se confundă cu dreptul de a dispune de ele, mai exact, cu dispoziția materială, deoarece consumarea înseamnă dispariția lor.

Dobândirea fructelor poate fi rezultatul exploatării directe și nemijlocite a lucrului de către titularul dreptului de proprietate, dar și al cedării folosinței lucrului către o altă persoană, în schimbul unei sume de bani.

Prerigativa proprietarului de a culege fructele lucrului presupune fie acte materiale - pentru fructele naturale și pentru cele industriale, fie acte juridice - pentru fructele civile.

Nu orice bun poate produce fructe naturale sau industriale, în schimb, în principiu, orice bun este susceptibil de a produce fructe civile.

Proprietarul are opțiunea de a nu culege fructele.

  1. Dispoziția

Reprezintă prerogativa titularului dreptului de proprietate de a dispune de lucru.

Dispoziția poate fi materială sau juridică. Prin dispoziție materială se înțelege prerogativa titularului dreptului de proprietate de a dispune de substanța lucrului. prin consumare, transformare sau chiar distrugere.

Prin dispoziție juridică se desemnează prerogativa de a înstrăina lucrul precum și de a constitui asupra lui drepturi reale în favoarea altor persoane.

Se consideră că și abandonarea lucrului mobil sau renunțarea la dreptul de proprietate țin tot de prerogativa dispoziției juridice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.